Rożniawa - panorama

Rożniawa to miasto we wschodniej Słowacji, położone na pograniczu Rudaw Spiskich i Krasu Słowacko-Węgierskiego, w dolinie rzeki Slaná. Najstarsze pisemne wzmianki o mieście pochodzą z 1291 roku, jednak prawdopodobnie już wcześniej znajdowała się tu osada górnicza. Pochodzenie miasta związane jest także z miejscową legendą opowiadającą historię pewnego pasterza. Pewnego razu poszukując zgubionego przez pasącą się krowę dzwonka, przypadkowo znalazł on trzy złote róże. W tymże miejscu po wykopaniu dołu odnaleziono pokłady złota, a wkrótce potem założono tu pierwszą kopalnię. Do legendy tej nawiązuje obecny herb miasta na którym widnieją owe trzy róże. Wydobycie cennego kruszcca w Rożniawie trwało do przełomu XVI-XVII wieku, kiedy to miasto wraz z okolicznymi terenami zostało podbite przez imperium osmańskie. W tym samym czasie Rożniawa znajdowała się także w centrum konfliktu wywołanego przez ówczesne wojny religijne. Do czasów obecnych przetrwał w Rożniawie zachowany w całości średniowieczny rynek miejski (jeden z największych na Słowacji) wraz z otaczającymi go kamienicami mieszczańskimi. Odwiedzając miasto warto zobaczyć m in. XIII wieczną wielokrotnie przebudowywaną) gotycką katedrę Wniebowzięcia Panny Marii, wybudowaną w XVII wieku w miejscu dawnego ratusza (z tarasem widokowym na jej szczycie) renesansową wieżę strażniczą, XVII wieczny barokowy Kościół Jezuitów, klasycystyczny budynek nowego Ratusza oraz XVIII wieczną Rezydencję Biskupią. W 1902 roku w mieście założone zostało Muzeum Górnictwa, które obecnie chętnie odwiedzane jest przez turystów przybywających do Rożniawy.

mail

Multimedia