Příbor - panorama

Příbor to niewielkie miasto we wschodnich Czechach, położone nad rzeką Lubiną (prawy dopływ Odry). W zapiskach historycznych po raz pierwszy pojawia się w dokumentach pochodzących z drugiej połowy XII wieku. Wtedy to znajdowała się tu już znacząca osada. Prawa miejskie a co za tym idzie liczne przywileje oraz ulgi Příbor otrzymał w 1251 roku. W następnych stuleciach miasto należało do biskupów i arcybiskupów ołomunieckich jako część tzw. państwa hukwaldzkiego (historyczne latyfundium feudalne w północno-wschodnim Margrabstwie Moraw z centrum administracyjnym w Hukwaldach). W kolejnych wiekach Příbor prężnie się rozwijał głównie za sprawą korzystnego położenia na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych prowadzących przez Morawy Północne. W XIX wieku w mieście urodził się i mieszkał słynny austriacki lekarz żydowskiego pochodzenia, neurolog, twórca psychoanalizy Sigmund Freud (1856-1939). Tutaj znajduje się jego dom rodzinny, w którym znajduje się założone w 2006 roku muzeum interaktywne.

Zwiedzanie

Serce najstarszej części Příbora stanowi malowniczy rynek z kamienną rzeźbą Marii Panny z 1713 roku, który otaczają liczne podcieniowane renesansowe kamieniczki, pochodzące głównie z XVI i XVII stulecia. Nieopodal placu góruje nad miastem wspaniały kościół farny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, z cenną XV wieczną figurą madonny. Wewnątrz świątyni warto także zwrócić uwagę na przepiękne sklepienie znajdujące się w prezbiterium. Pozostałe ważne zabytki Příbora to m.in. wzniesiony w latach 1694-1700 według projektu architekta Giovanni Pietro Tencally budynek kolegium pijarskiego, wzniesiony pod koniec XVI wieku pijarski kościół św. Walentyna, budynek ratusza miejskiego, kościół Świętego Krzyża oraz pomnik Zygmunta Freuda.

mail

Multimedia