Zamek Topolczański - panorama

Podhradie to niewielka wioska w północno-zachodniej Słowacji, położona około 15 km w kierunku północno-zachodnim od miasta Topolczany. Tym co przyciąga tu wielu turystów są usytuowane na malowniczym wzgórzu (525 metrów n.p.m.) ruiny średniowiecznego zamku. Jego początki sięgają przełomu XIII i XIV wieku, kiedy to wzniesiona została tu pierwsza warownia. Jej fundatorem był ówczesny węgierski możnowładca Mateusz Czak Trenczyński (Matúš Čák Trenčiansky). W 1321 roku twierdza przeszła w ręce królewskie, a od 1389 roku władali nią członkowie rodziny Széchenyich. Niespełna wiek później w czasie wojen religijnych zamek zdobyty został i zajęty przez Husytów. Wkrótce potem stał się dla nich jedną największych i najważniejszych twierdz na terenach obecnej Słowacji. W XVI wiek wraz z rosnącym zagrożeniem ze strony tureckiej warownia została gruntownie rozbudowana i ufortyfikowana. W kolejnych wiekach zamek wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. Władali nim członkowie takich rodów jak m.in. Országhowie czy Forgacsowie. W 1711 roku za udział Szymona Forgacsa w Powstaniu Franciszka Rakoczego cesarz nakazał skonfiskować posiadłość rodzinie. Od tego czasu opuszczona i zaniedbana warownia zaczęła popadać w coraz to większą ruinę. Pierwsze prace konserwatorskie na zamku przeprowadzone zostały na początku XX wieku. Obecnie malownicze ruiny udostępnione są dla odwiedzających. Planowana jest także kompleksowa rekonstrukcja budowli.

mail