Zamek Čachtice - panorama

Čachtice to niewielkie miasteczko w północno-zachodniej Słowacji, położone w dolinie rzeki Wag, około 12 km w kierunku południowo-zachodnim od Beckova. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych są tu usytuowane w pobliżu wioski na okazałym wapiennym wzgórzu (375 metrów n.p.m.) ruiny średniowiecznego zamku. Warownia ta wzniesiona została w XIII wieku w celu ochrony (wraz z pobliskim zamkiem Beckov) zachodniej granicy ówczesnego państwa węgierskiego. Jakiś czas później twierdza została przebudowana w gotycko-renesansową rezydencję obronną. Pod koniec XVI wieku zamek przeszedł w ręce członków węgierskiej szlacheckiej rodziny Nádasdy. Wkrótce potem węgierski możnowładca Franciszek Nádasdy (1555-1604) podarował posiadłość swojej małżonce Elżbiecie Batory (była ona także siostrzenicą króla polskiego Stefana Batorego) znanej także jako Krwawa Hrabina z Čachtic. Swój niecodzienny przydomek zawdzięczała krwawym torturom, jakie przeprowadzała na młodych kobietach w celu pozyskania krwi, która rzekomo dała by jej wieczną młodość. Maltretowała ona swoje służące nawet wtedy, gdy ciężko chorowała i nie była w stanie podnieść się z łóżka. Według zeznań z późniejszego procesu, jedną z kobiet którą przyprowadzono do łoża Elżbiety, hrabina zaczęła pożerać żywcem. W drugiej połowie XVII wieku Nádasdym skonfiskowano dobra w Čachtice za udział w spisku antyhabsburskim. Na początku XVIII wieku warownia została zdobyta przez powstańcze wojska Franciszka II Rakoczego (1676-1735) i spalona. Po tym wydarzeniu zamek został opuszczony i od tego czasu zaczął popadać w coraz większą ruinę. Obecnie częściowo odrestaurowane ruiny udostępnione są dla zwiedzających.

mail

Multimedia