Zamek Strečno - panorama

Strečno to niewielkie miasteczko w północnej Słowacji, położone w dolinie rzeki Wag, około 10 km w kierunku południowo-zachodnim od Żyliny. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych jest tu usytuowany nad brzegiem rzeki na wysokiej skale (ok. 100 metrów) okazały średniowieczny zamek. Warownia ta wzniesiona została na początku XIV wieku na polecenie ówczesnego węgierskiego możnowładcy Mateusza Czaka Trenczyńskiego (Matúš Čák Trenčiansky) - określanego także mianem "panem Wagu i Tatr". Jakiś czas później właścicielem twierdzy został polski szlachcic Sędziwoj z Ostrorogu, a w pierwszej połowie XV wieku zamek przeszedł na własność królewską. Wtedy też przez blisko 20 lat rezydował tu Jan Korwin (nieślubny syn króla Węgier Macieja Korwina). Na przełomie XVI i XVII wieku warownia była kilka razy rozbudowywana. Powstała wtedy m in. kaplica, drugie podgrodzie, a także wzmocniono i podniesiono mury obronne czyniąc z zamku jedną z najpotężniejszych twierdz w okolicy. W 1672 roku w czasie Powstania Thökölyego na zamku schronili się przeciwnicy dominacji Habsburgów na Węgrzech. W skutek tego po klęsce rebelii cesarz Leopold I Habsburg (1640-1705) rozkazał rozebrać zewnętrzne fortyfikacje i zniszczyć część strategicznych elementów warowni. Od tego czasu opuszczony zamek zaczął popadać w coraz to większą ruinę. Gruntowna renowacja warowni została przeprowadzona dopiero w drugiej połowie XX wieku. W czasie kompleksowych prac zrekonstruowano m.in. wieżę zamkową (z tarasem widokowym), bramę główną oraz kaplicę. W murach warowni urządzone zostało także muzeum w którym obejrzeć można liczne znaleziska i artefakty jakie odnaleziono podczas prac renowacyjnych. Odwiedzając zamek warto przespacerować się także przerzuconym nad Wagiem malowniczym mostkiem będącym idealnym punktem widokowym do podziwiania imponującej sylwetki zamku. W pobliżu Zamku Strečno, na przeciwległym brzegu rzeki znajdują się ruiny innego średniowiecznego zamku, zwanego Starym Hradem (Starym Zamek).

mail

Multimedia