Châlons-en-Champagne - panorama

Châlons-en-Champagne to miasto w północno-wschodniej Francji, położone nad rzeką Marną, około 40 km w kierunku południowo-wschodnim od Reims. Jego początki sięgają zamierzchłych czasów średniowiecznych, kiedy to znajdowała się tu osada zwana Catalaunum. W średniowieczu Châlons zarządzane było przez biskupów, a w czasie wojen religijnych miasto zachowało wierność królowi, dzięki czemu starło się jednym z ważniejszych ośrodków w Szampanii. Mimo kilku niezwykle interesujących zabytków z okresu średniowiecza (głównie kościołów) to z uwagi na prowincjonalne położenie miasto jest stosunkowo rzadko odwiedzane przez turystów.

Zwiedzanie

Główną arterię najstarszej części Châlons stanowi Rue de la Marne, która od strony wschodniej biegnie na główny plac miejski. Jednym z najcenniejszych zabytków Châlons jest imponujący trójnawowy romańsko-gotycki kościół Marii Panny (Eglise Notre-Dame-en-Vaux) spod którego dawniej wyruszały pielgrzymki do hiszpańskiego Santiago de Compostela. Jego budowa rozpoczęła się w XII wieku i ciągnęła się przez trzy kolejne stulecia. We wnętrzu świątyni warto zwrócić uwagę na XVI wieczne witraże. Pozostałe ważne zabytki Châlonsto m.in. XIII wieczna trójnawowa gotycka katedra św. Stefana (Cathedrale St-Etienne), wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku budynek ratusza miejskiego (Hôtel de ville), romańsko-gotycki kościół św. Jana (Église Saint-Jean), średniowieczny zamek (Château du Marché), XVIII wieczna brama św. Krzyża (Porte Sainte-Croix), XIII wieczny kościół św. Alpinusa (Église Saint-Alpin) oraz XIX wieczna synagoga.

mail

Multimedia