Zamek w Gostyninie - panorama

Gostynin to miasto w centralnej Polsce (województwo mazowieckie), położone nad rzeką Skrwą Lewą (lewy dopływ Wisły) na pojezierzu gostynińskim, około 20 km w kierunku południowo-zachodnim od Płocka. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w samym sercu miasteczka nad brzegiem jeziora neogotycki zamek. Jego początki sięgają drugiej połowy XIV stulecia, kiedy to wzniesiona została tu murowana wieża obronna. Przypuszcza się, że jej głównym fundatorem był książę mazowiecki Siemowit III (1320-1381). Budowla pełniła funkcję zarówno obronną jak i mieszkalną. Niespełna wiek później wieża została zastąpiona gotyckim zamkiem. W kolejnych wiekach był on sukcesywnie powiększany i rozbudowywany. W 1414 i w 1419 roku na zamku gościł sam król Władysław Jagiełło. W 1462 roku Gostynin został wcielony przez Kazimierza Jagiellończyka do Korony Polskiej, a zamek stał się siedzibą starosty królewskiego. Okres świetności warowni zakończył się wraz z wybuchem II wojny północnej, kiedy to została splądrowana przesz oddziały szwedzkie. Kolejne zniszczenia nastąpiły na początku XVIII wieku oraz w 1772 roku podczas oblężenia przez wojska rosyjskie konfederatów barskich. Po III rozbiorze Polski, władze pruskie poleciły rozebrać zamek. W 1824 roku car Aleksander I przekazał ruiny gostynińskiej gminie ewangelickiej grupującej nowoprzybyłych osadników niemieckich z przeznaczeniem na zbór. Wkrótce potem na fundamentach zamku wybudowali oni neogotycką świątynię. Po II wojnie światowej zbór przejęła parafia rzymskokatolicka. W 2009 roku na wzgórzu zamkowym wzniesiona została stylizowana na zamek budowla w której urządzony został hotel oraz restauracja. Do jednego z jej boków przylega neogotycki kościół zawierający w swoich murach fragmenty średniowiecznego zamku.

Ciekawostki

  • W 1612 w murach gostynińskiego zamku zmarł zdetronizowany przez Polaków były car ruski Wasyl Szujski. Uwięziono go tu po zdobyciu przez Polaków Moskwy i zajęciu Kremla.

mail