Monastyr Klisurski - panorama

Klisura to niewielka miejscowość we wschodniej Bułgarii, położona na terenie pasma górskiego Lulin. Tym co przyciąga tu wielu turystów oraz wiernych jest usytuowany w pobliżu miasteczka monastyr pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego. Świątynia ta założona została w 1238 roku, kiedy to zdrożeni wędrowcy podążający z procesją do Wielkiego Trymowa zatrzymali się u podnóżka okolicznej góry. Pątnicy mieli ze sobą skrzynię w której znajdowały się relikwie świętej Petki (świętej Paraskiewy). Była to bułgarska mniszka, która żyła w pierwszej połowie XI wieku w Epiwacie. Po śmierci jej grób stał się źródłem licznych uzdrowień (ślepi odzyskiwali wzrok, chorzy zaczynali chodzić). Jeszcze tej samej nocy pątnicy doświadczyli licznych cudów co spowodowało, że w miejscu tym wzniesiono kapliczkę. Jakiś czas później do Klisury przybyły mniszki i w jej miejscu założyły prawosławny klasztor. Z biegiem lat świątynia była sukcesywnie powiększana i rozbudowywana. W czasach Osmańskich klasztor został zniszczony i zapomniany na wieki. Życie duchowne powróciło tu dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku. Ściany zabudowań klasztornych (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne) pokrywają liczne freski, które wykonano według obowiązującego cerkiewnego kanonu. W bezpośrednim sąsiedztwie klasztoru znajduje się cudowne źródło (ajazmo) oraz charakterystyczny kamień z wyrytym nań krzyżem.

mail