Zamek w Klewaniu - panorama

Klewań to niewielkie osiedle typu miejskiego na Ukrainie położone na Wołyniu nad rzeką Stubłą (lewy dopływ Horynia). Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane na stromym urwisku ruiny średniowiecznego zamku. Jego budowa rozpoczęta została w drugiej połowie XV wieku przez starostę bracławskiego księcia Michała Czartoryskiego i kontynuowana była przez jego syna Fedora. Powstała wówczas okazała twierdza, którą otaczały wysokie mury obronne z narożnymi wieżami. Całość zaś otoczona została fosą. Do warowni dostać się można było jedynie przez zwodzony most. Niegdyś w zamkowej kaplicy znajdował się Cudowny obraz Matki Bożej Klewańskiej, który w późniejszym czasie przeniesiony został do pobliskiego kościoła parafialnego. W 1653 roku miasto wraz z zamkiem zostały najechane i częściowo zniszczone przez Tatarów. W 1817 roku warownia została przebudowana na polecenie ówczesnego właściciela Konstantego Czartoryskiego. Wkrótce potem w murach zamku urządzone zostało gimnazjum polskie, które zostało zamknięte w 1831 roku przez Rosjan. Ciężki okres w swoich dziejach zamek przeżywał w czasie I wojny światowej, kiedy to wyniku walk austriacko-rosyjskich budowla została doszczętnie zniszczona. Po wojnie twierdza została częściowo odremontowana. W II Rzeczypospolitej w murach zamku urządzona została szkoła, która podobne jak wcześniej gimnazjum została zamknięta. W 1992 roku opuszczony i zaniedbany zamek został doszczętnie strawiony przez pożar. Obecnie z tej niegdyś imponującej twierdzy zachowała się jedynie wieloboczna baszta.

Zamek w Klewaniu - Rekonstrukcja

mail

Multimedia