Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Brasławiu - panorama

Brasław to miasto w północnej części Białorusi, położone na Pojezierzu Brasławskim, nad jeziorem Drywiaty. Tym co przyciąga tu turystów oraz pielgrzymów z całego kraju jest usytuowany nad brzegiem jeziora kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Świątynia ta wzniesiona została w 1824 roku, a swój obecny neogotycki kształt uzyskała w czasie ostatniej większej przebudowy jaka przeprowadzona została pod koniec XIX wieku. W okresie międzywojennym Brasław znajdował się w granicach II Rzeczypospolitej. Po wojnie jednak miasto zostało zajęte przez wojska sowieckie i wcielone do Białoruskiej SRR (obecnie Białoruś). Nowe władze komunistyczne zamknęły kościół i przekształciły go na magazyn zboża. Determinacja mieszkańców miasta doprowadziła do ponownego otwarcia świątyni w 1952 roku. Wkrótce potem przeprowadzony został także gruntowny remont przywracający świątyni jej dawny blask. W 1999 roku ówczesny biskup nowopowstałej diecezji witebskiej Władysław Blin nadał kościołowi status Maryjnego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior. Tym co przyciąga tu setki pielgrzymów jest umieszczony w ołtarzu głównym cudowny obraz Matki Boskiej Brasławskiej nazywany także często Ucieczką Grzeszników lub Matką Boską Monasterską. Ta ostatnia nazwa nawiązuje do miejscowej tradycji, według której obraz pierwotnie znajdował się w pobliskim monasterze na wyspie jeziora Nieśpisz. W 1832 roku klasztor został całkowicie strawiony przez pożar jaki wybuchł wskutek uderzenia pioruna. Z pożogi ocalał jedynie obraz Matki Bożej, który przewieziono właśnie do kościoła w Brasławiu. Od tego czasu brasławski wizerunek Matki Boskiej otoczony został żywym kultem i podobnie jak przed laty stanowi cel licznych pielgrzymek. W 2009 roku w czasie uroczystej Mszy Świętej na obraz Matki Bożej Królowej Jezior zostały nałożone korony papieskie, poświęcone przez papieża Benedykta XVI na placu św. Piotra w Rzymie. Ceremonii koronacji przewodniczył arcybiskup Kolonii kardynał Joachim Meisner.

mail