Zamek Děvičky - panorama

Pavlov to niewielka miejscowość w południowych Czechach, położona w północnej części Obszaru Chronionego Krajobrazu Palava (CHKO Chráněná krajinná oblast Pálava) w pobliżu jeziora zaporowego Nové Mlýny. Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane na jednym z okolicznych wzgórz (Pavlovské vrchy) pozostałości średniowiecznego zamku Dívčí Hrad (Děvičky). Nie wiadomo dokładnie kiedy i przez kogo został on zbudowany. W zapiskach historycznych warownia pojawia się dopiero w dokumentach pochodzących z pierwszej połowy XIII wieku. W pierwszej połowie XIV wieku zamek dostał się pod panowanie członków niemieckiego rodu Lichtensteinów, a w 1572 roku posiadłość stała się własnością Adama z Dietrichštejna. Początkowo twierdza nie pełniła ważnej funkcji, zmieniło się to jednak wraz z rosnącym zagrożeniem Moraw przez prących na Wiedeń Turków. Wtedy też zamek został poddany gruntownej modernizacji w czasie której wybudowano m.in. nową basztę artyleryjską. Ostatecznie jednak warownia została zdobyta i zniszczona nie przez Turków, a Szwedów. Po tym tragicznym wydarzeniu zamek nie został nigdy odbudowany i po dziś dzień pozostaje w stanie ruiny. Z murów twierdzy rozpościera się przepiękna panorama okolicy oraz jeziora zaporowego Nové Mlýny. Widać stąd cały układ wodny zapór na rzece Dyji, dwie groble dzielące zbiornik na trzy części i kilka sztucznych wysp, pozostałych ponad powierzchnią wody po zbudowaniu tamy.

mail

Multimedia