Zamek w Chudowie - panorama

Chudów to niewielka wioska w południowej Polsce (województwo śląskie), położona około 15 km w kierunku południowo-wschodnim od centrum Gliwic. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych są tu usytuowane w pobliżu miasteczka ruiny średniowiecznego zamku. Niestety brak dokumentów związanych z budową warowni uniemożliwia dokładne określenie daty jej powstania. Przypuszcza się, że twierdza wzniesiona została w pierwszej połowie XVI wieku z polecenia szlachcica Jana Saszowskiego z Gierałtowic. Zamek powstał w miejscu starej drewnianej wieży obronnej. Nowa, kamienna budowla powstała na planie prostokąta, z centralnie umieszczonym dziedzińcem z krużgankami oraz studnią. W skład całego założenia wchodziły przykryte dwuspadowymi dachami dwa trzykondygnacyjne budynki mieszkalne oraz czworoboczna, pięciokondygnacyjna wieża obronna z wejściem głównym do którego prowadził drewniany most zwodzony nad fosą zamkową. W XIX wieku ówczesny właściciel posiadłości Aleksander von Bally zlecił przebudowę warowni w czasie której wieża m.in. powiększona została o dodatkową kondygnację. W czasie ostatnich wojen światowych zamek został doszczętnie zniszczony i w stanie całkowitej ruiny pozostawał aż do końca XX wieku, kiedy to powołana została do życia Fundacja "Zamek Chudów", która zajęła się rekonstrukcją warowni. W ciągu kliku lat w pełni odbudowane zostały otaczające dziedziniec mury obwodowe oraz zrekonstruowano wieżę obronną, w której urządzono niewielkie muzeum. Dla gości udostępnione są m.in. liczne artefakty oraz znaleziska jakie odnalezione zostały w czasie prac archeologicznych.

Topola "Telka"

Odwiedzając Zamek w Chudowie warto także obejrzeć znajdującą się na podzamczu zabytkową, wielką topolę z XVIII wieku. Jej konar jest pusty w środku i tak ogromny, że wstawiono tu niewielki drewniany stolik, dwie ławy i trzy krzesła. Pień topoli został ucięty na wysokości kilkunastu metrów. Podobnie mocno przycięto główne konary. Mimo to drzewo ma ponad 31 metrów wysokości, a obwód jej pnia przekracza 7 metrów. Jest to prawdopodobnie najgrubsza jednopniowa topola kanadyjska w Polsce.

mail