Preszów - panorama

Preszów to miasto we wschodniej Słowacji, położone u ujścia małej rzeczki Sekčov do rzeki Torysa około 22 km w kierunku północnym od Koszyc. Jego początki sięgają połowy XIII wieku, jednak swój największy rozkwit przeżywało dopiero dwa stulecia później. W 1374 roku Preszów otrzymał od króla Ludwika Węgierskiego (1326-1382) status wolnego miasta królewskiego, a co za tym idzie także liczne ulgi oraz przywileje. Wkrótce potem miasto stało się się jednym z ważniejszych ośrodków handlowych regionu. Korzystając z przywilejów miejscowi kupcy wysyłali swoje towary zarówno do Polski jak i Siedmiogrodu. Ich najcenniejszym towarem było wino (w tym czasie Preszów zarządzał także częścią winnic w Tokaju). W XV wieku Preszów stał się jednym z członków Pentapolitany, związku pięciu węgierskich wolnych miast królewskich. Na przełomie XVI i XVII wieku miasto stanowiło jeden z regionalnych centrów reformacji. Pod koniec XVII wieku antyhabsburskie powstania znacznie spowolniły rozwój miasta. W 1918 roku Preszów znalazł się w granicach nowo powstałej Czechosłowacji (obecnie Słowacja). Dziś o wielowiekowej historii miasta przypomina wiele zabytkowych budowli. Najcenniejsze z nich to m in. monumentalny XIV wieczny gotycki kościół św. Mikołaja (Dóm sv. Mikuláša), wzniesione w latach 1711-1773 kolegium Jezuickie, gotycka katedra pw. Jana Chrzciciela, Synagoga, XVI wieczny Pałac Rakoczego (obecnie muzeum), renesansowy Ratusz (obecnie siedziba Muzeum Wina) oraz Fontanna Neptuna.

mail

Multimedia