Zamek Powaski - panorama

Powaska Bystrzyca (Považská Bystrica) to miasto w północnej Słowacji, położone w dolinie rzeki Wag. Jednym z jego ciekawszych zabytków są usytuowane na obrzeżach miasta (dzielnica Považské Podhradie) na prawym brzegu rzeki malownicze ruiny średniowiecznego zamku. Przypuszcza się że pierwotna warownia powstała tu już w pierwszej połowie XII wieku. Twierdza wzniesiona została na wysokim skalnym wzgórzu (497 metrów n.p.m.), a jej głównym zadaniem miała być kontrola ważnego szlaku handlowego ciągnącego się wzdłuż rzeki Wag. W 1458 roku ówczesny król Węgier - Maciej Korwin (1443-1490) podarował zamek możnej rodzinie Podmanickovci. Jej członkowie władali warownią aż do końca XVI wieku, kiedy to bezpotomnie zmarł ostatni członek rodu. Wtedy to zamek przeszedł w posiadanie rodziny Balassa. W czasie jedno z węgierskich powstań antyhabsburskich (Powstanie Thökölyego) zamek zajęty został przez oddziały powstańcze księcia Emeryka Thökölyego (1657-1705). Po kilku ciężkich oblężeniach wojska cesarskie ostatecznie zdobyły i splądrowały warownię. Wkrótce potem z rozkazu cesarza Leopolda I (1640-1705) twierdza została spalona. Po tych wydarzeniach zamek został opuszczony i stopniowo zaczął popadać w coraz to większą ruinę. Całości zniszczenia dokonało trzęsienie ziemi jakie nawiedziło okoliczne rejony w 1858 roku. Obecnie częściowo zabezpieczone ruiny zamku udostępnione są dla zwiedzających. Do czasów obecnych zachowała się tu jedynie część murów obronnych oraz szczątki wież i pozostałości dawnego barbakanu. Do ruin wiedzie oznakowana ścieżka, która swój początek ma przy kościele w Powažkim Podhradiu.

mail

Multimedia