Katedra św. Dawida - panorama

St David's to niewielkie miasto w Walii (hrabstwo Pembrokeshire), położone nad rzeką Alun. Tym co przyciąga tu wielu turystów jest okazała gotycka katedra św. Dawida (St Davids Cathedral). Świątynia ta wzniesiona została w drugiej połowie XII stulecia w miejscu pochodzącego z VI wieku wiecznego klasztoru św. Dawida (zniszczonego na przełomie X i XI wieku przez wikingów). Wkrótce po zakończeniu budowy papież Kalikst II ogłosił katedrę ośrodkiem pielgrzymkowym. Zbudowano wówczas średniowieczne sanktuarium umieszczając je w prezbiterium, w pobliżu ołtarza. Papież podkreślił znaczenie sanktuarium, uznając, iż dwie pielgrzymki do St David's będą odpowiednikiem jednej pielgrzymki do Rzymu, a trzy jednej pielgrzymki do Jerozolimy. Od tego czasu miejsce to stało się celem licznych pielgrzymek z całego kraju.

mail

Multimedia