Wąwóz Edmunda (Edmundova soutěska)

Czechy
Kraj: Czechy
Kontynent: Europa
Kategoria: Kaniony, Fiordy
Kraj: Ustecki
Miejscowość: Hřensko
Strona Internetowa: www.hrensko.cz
GPS: N: 50°51'56.06", E: 14°17'45.16"
Wąwóz Edmunda
Wąwóz Edmunda - panorama

Edmundova soutěska (zwany także Tichá soutěska) to niezwykle malowniczy wąwóz w północnych Czechach, położony na Wyżynie Dieczyńskiej (Děčínská vrchovina) na terenie Parku Narodowego Czeska Szwajcaria (České Švýcarsko). Kanion ciągnie się na długości około 1 km wzdłuż dolnego biegu rzeki Kamenice w pobliżu wschodnich granic miasteczka Hřensko. Jest to charakterystyczna naturalna formacja skalna o prawie pionowych ścianach których wysokość waha się od 50 do 150 metrów. Kawałek dalej znajduje się kolejna atrakcja - przełom rzeki Kamenice zwany Divoká soutěska (Dziki Wąwóz). Jest to głęboka dolina rzeczna wyżłobiona erozyjną działalnością rzeki, w mezozoicznych warstwach kredowych piaskowców środkowego turonu. Niegdyś była ona niedostępna, a pierwszego przepłynięcia dokonano na trzech tratwach w 1877 roku. Pod koniec XIX wieku z inicjatywy księcia Edmunda Clary-Aldringena i Hreńskiego Towarzystwa Górskiego Szwajcarii Czeskiej rozpoczęto budowę kładek oraz przejść tunelowych w skałach, które umożliwiły drożność niedostępnych odcinków kanionu. Pomiędzy przełomami Edmundova soutěska i Divoká soutěska blisko dwustu robotników pod nadzorem włoskich rzemieślników zbudowało drogę. Uroczyste otwarcie przejazdu odbyło się w 1898 roku. Obecnie wzdłuż wąwozu (z Hřenska do przełomu Divoká soutěska) prowadzi oznakowany szlak turystyczny (żółty), który stanowi jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych Czeskiej Szwajcarii. Część trasy pokonuje się na łódkach z przewodnikiem.

Zdjęcia [20]
Wąwóz Edmunda
Kaniony, Fiordy malby· 2092
Wąwóz Edmunda
Kaniony, Fiordy malby· 2088
Wąwóz Edmunda
Kaniony, Fiordy malby· 1979
Wąwóz Edmunda
Kaniony, Fiordy malby· 1975
Wąwóz Edmunda
Kaniony, Fiordy malby· 1948
Wąwóz Edmunda
Kaniony, Fiordy malby· 2146