Wąwóz Edmunda - panorama

Edmundova soutěska (zwany także Tichá soutěska) to niezwykle malowniczy wąwóz w północnych Czechach, położony na Wyżynie Dieczyńskiej (Děčínská vrchovina) na terenie Parku Narodowego Czeska Szwajcaria (České Švýcarsko). Kanion ciągnie się na długości około 1 km wzdłuż dolnego biegu rzeki Kamenice w pobliżu wschodnich granic miasteczka Hřensko. Jest to charakterystyczna naturalna formacja skalna o prawie pionowych ścianach których wysokość waha się od 50 do 150 metrów. Kawałek dalej znajduje się kolejna atrakcja - przełom rzeki Kamenice zwany Divoká soutěska (Dziki Wąwóz). Jest to głęboka dolina rzeczna wyżłobiona erozyjną działalnością rzeki, w mezozoicznych warstwach kredowych piaskowców środkowego turonu. Niegdyś była ona niedostępna, a pierwszego przepłynięcia dokonano na trzech tratwach w 1877 roku. Pod koniec XIX wieku z inicjatywy księcia Edmunda Clary-Aldringena i Hreńskiego Towarzystwa Górskiego Szwajcarii Czeskiej rozpoczęto budowę kładek oraz przejść tunelowych w skałach, które umożliwiły drożność niedostępnych odcinków kanionu. Pomiędzy przełomami Edmundova soutěska i Divoká soutěska blisko dwustu robotników pod nadzorem włoskich rzemieślników zbudowało drogę. Uroczyste otwarcie przejazdu odbyło się w 1898 roku. Obecnie wzdłuż wąwozu (z Hřenska do przełomu Divoká soutěska) prowadzi oznakowany szlak turystyczny (żółty), który stanowi jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych Czeskiej Szwajcarii. Część trasy pokonuje się na łódkach z przewodnikiem.

mail

Multimedia