Cerkiew Opieki Matki Bożej w Puchłach - panorama

Puchły to niewielka wioska w północno-wschodniej Polsce, położona w dolinie rzeki Narew, około 30 km w kierunku południowo-wschodnim od Białegostoku. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowana w zachodniej części miasteczka imponująca drewniana Cerkiew Opieki Matki Bożej. Jej początki sięgają drugiej połowy XVI wieku, kiedy to wzniesiona została tu pierwsza świątynia. Jej powstanie związane jest z legendą cudownej Ikony Matki Boskiej Opiekuńczej. Opowiada ona historię starego człowieka cierpiącego na obrzęk nóg. Pewnego dnia w czasie modlitwy zauważył na wierzchołku okolicznego drzewa (lipy) obraz Matki Bożej i wkrótce jego choroba ustąpiła. Przez miejscowych wydarzenie to uznane zostało za cud i na jego pamiątkę miejsce to nazwano Puchły, od słowa opuchli, które w lokalnej gwarze oznaczało m.in. obrzęknięte kończyny. Według innych przekazów cudowna ikona objawiła się na lipie także pozostałym mieszkańcom wioski, którzy prosili Boga o ochronę przed lokalnym dziedzicem zmuszającym ich do przejścia na grekokatolicyzm. Jakiś czas później w miejscu objawienia wzniesiona została pierwsza drewniana cerkiew, w której złożona została cudowna ikona. Niestety spłonęła ona wraz z kościołem w czasie pożaru jaki nawiedził Puchły w 1771 roku. Jeszcze w tym samym wieku przystąpiono do odbudowy świątyni. Powstała wówczas niewielka kaplica, która na przestrzeni stulecia przebudowana została w okazałą cerkiew. W jej wnętrzu, umieszczona została XVIII wieczna kopia zniszczonej w pożarze cudownej ikony. Przez wieki wieś Puchły stanowiła dla ludności prawosławnej ważny ośrodek kultu maryjnego. Do czasów obecnych zachowała się także rozłożysta lipa, która wraz z otaczającymi ją dębami uznana została za pomnik przyrody.

Ciekawostki

  • Puchły zamieszkuje mniejszość białoruska. Mieszkańcy wsi posługują się na co dzień unikalną gwarą podlaską, będącą jednym z najdalej wysuniętych na północ i zachód dialektem języka ukraińskiego;
  • W 1882 roku we wsi urodził się prawosławny święty męczennik za wiarę ks. Jarosław Jamski (Sawicki), a od miejsca urodzenia nazywany Puchłowskim.

mail