Stobi - panorama

Stobi to pozostałości starożytnego miasta w środkowej Macedonii, położone w pobliżu ujścia rzeki Crny do Wadaru. Ruiny odkryte zostało w pierwszej połowie XX wieku przez serbskich archeologów. W zapiskach historycznych Stobi pojawia się po raz pierwszy w dokumentach pochodzących z 197 roku p.n.e. Jednak wykopaliska oraz badania archeologiczne wykazały, że pierwsza osada założona została tu kulka stuleci wcześniej. Swój największy okres rozkwitu miasto przeżywało w czasach panowania rzymskiego cesarza Oktawiana Augusta, stając się jednym z największych i najważniejszych ośrodków handlowych w regionie. Wtedy też Stobi podniesione zostało do rangi stolicy rzymskiej prowincji Macedonii. Kres świetności miasta przyniosło wielkie trzęsienie ziemi jakie nawiedziło okoliczne tereny w 518 roku n.e. Z tego niegdyś imponującego miasta do czasów obecnych zachowały się jedynie rozległe ruiny oraz pozostałości niektórych budowli. Najważniejsze z nich to m.in. ruiny antycznego teatru, fundamenty pochodzącej z VI wieku n.e. bazyliki, Dom Fulonica, ruiny pałacu biskupów, fontannę, fundamenty pochodzącej z II wieku n.e. synagogi, pozostałości łaźni rzymskiej oraz baptysterium.

mail