Zamek Lubowelski - panorama

Stara Lubowla to niewielka miejscowość we wschodniej Słowacji, położona na obszarze historycznego regionu Spisz. Jedną z głównych atrakcji turystycznych jest tu monumentalny średniowieczny zamek warowny. Wybudowany został w XIV wieku z polecenia węgierskiego szlachcica Omodeja Abo. Głównym zadaniem warowni była ochrona ówczesnej północnej węgierskiej granicy przed zakusami Polaków. W 1412 roku ówczesny król Węgier Zygmunt Luksemburczyk (1368-1437) w zamian za pożyczkę przekazał w zastaw Zamek Lubowelski (wraz z kilkunastoma innymi zamkami i miastami spiskimi) polskiemu królowi Władysławowi Jagielle (1362-1434). W połowie XVI wieku po pożarze jaki nawiedził zamek został on podczas odbudowy umocniony i przebudowany w stylu renesansowym. Po najeździe Szwedów na Polskę w 1655 roku, w czasie potopu w murach warowni skrywane były polskie insygnia koronne. W rękach polskich zamek pozostawał aż do XVIII wieku, kiedy to maiałmiejsce pierwszy rozbiór Polski. Po rozbiorach warownia weszła w skład Monarchii Austro-Węgierskiej. Wtedy też utraciła swoje strategiczne znaczenie i zaniedbana zaczęła popadać stopniowo w ruinę. Obecnie częściowo odrestaurowany i dobrze zachowany zamek udostępniony jest dla zwiedzających. W jego wnętrzach zaś urządzone zostało muzeum. Odwiedzając zamek warto także udać się do znajdującego się u podnóża warowni skansenu budownictwa ludowego gdzie zobaczyć możemy m in. greckokatolicką drewnianą cerkiew oraz pochodzące z całego Spiszu liczne drewniane domy mieszkalne z początków XX wieku.

mail

Multimedia