Pomnik Bitwy na Kosowym Polu - panorama

Gazimestan to malownicze wzgórze (626 metrów) w południowej Serbii, położone na terenie Kosowa, około 5 km od centrum Prisztiny. W 1953 roku na jego szczycie wzniesiony został pomnik upamiętniający słynną bitwę na Kosowym Polu, która stoczona została w 1389 roku pomiędzy Serbami a wojskami osmańskimi. W czasie zaciętych i krwawych walk obie strony poniosły duże straty. Zginęli m.in. sułtan Murad I (1326-1389) i serbski książę Łazarz I Hrebeljanowić (1329-1389), który został natychmiast ogłoszony świętym męczennikiem. Serbowie stracili także wielu ważnych przywódców co w konsekwencji zapoczątkowało upadek ich państwa. Pół wieku po bitwie, gdy Serbią rządzili despoci z rodu Brankoviciów, nastąpiło całkowite wchłonięcie Serbii przez państwo osmańskie. Bitwa oraz wydarzenia z nią związane ma wielkie znaczenie dla powstania świadomości narodowej Serbów. Narosło wokół niej wiele mitów i legend. Jeden z nich, tzw. mit kosowski kształtował przez wieki świadomość narodową Serbów. Obrazuje on przymierze Łazarza zawarte z samym Bogiem. W noc poprzedzającą bitwę, odwiedził go rzekomo anioł, który przedstawił mu możliwość wyboru pomiędzy wielkim królestwem na ziemi a Królestwem Niebieskim. Władca wybrał Królestwo Niebieskie, które trwać będzie "na wieki wieków". Spowodowało to jednak upadek jego ziemskiego władania oraz śmierć w bitwie na Kosowym Polu. W ideologii świętosawskiej wydarzenie to oznacza także początek szczególnego przymierza między Serbami a Bogiem. Sam pomnik z uwagi na to, że znajduje się na terenie Kosowa, przez lata pozostawał solą w oku Albańczyków. Swoim kształtem przypomina średniowieczną wieżę obronną, na której szczycie znajduje się taras widokowy skąd rozpościera się panorama miejsca słynnej bitwy. U stóp pomnika od lat Serbowie organizują różnego rodzaju uroczystości oraz święta państwowe. To właśnie tutaj w 1989 roku swoją słynną mowę wygłosił Slobodan Milošević (prezydent Socjalistycznej Republiki Serbii w ramach Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii), co uznaje się za symboliczny początek rozpadu Jugosławii. W pobliżu pomnika znajduje się także grobowiec tureckiego sułtana Murada I, poległego w bitwie na Kosowym Polu. Według legendy został zabity przez Serba - Miloša Obilića, który podszył się pod zdrajcę swoich rodaków.

mail