Święta Góra Grabarka - panorama

Grabarka-Klasztor to niewielka wioska we wschodniej Polsce (województwo podlaskie), położona nad rzeką Moszczoną (prawy dopływ Bugu), około 12 km w kierunku wschodnim od Siemiatycz. W jej pobliżu znajduje się góra o takiej samej nazwie, która stanowi najważniejsze miejsce kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce. Tym co przyciąga tu wielu pielgrzymów jest żeński monaster Świętych Marty i Marii, trzy przyklasztorne cerkwie (Przemienienia Pańskiego, Ikony Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość" i refektarzowa - Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy) oraz rozlokowane wokół jednej ze świątyń liczne krzyże wotywne. Początki sanktuarium w Grabarce nie są do końca poznane. Góra zasłynęła na początku XVIII wieku, kiedy to na terenach Podlasia szerzyła się epi­demia cholery. W tym cza­sie pewnemu starcowi we śnie zostało objawione, że ratunek można znaleźć jedynie na pobliskim wzgórzu. Wierni poszli za głosem Bożym, przynosząc ze sobą krzyże. Po gorliwej modlitwie ratunek od ciężkiej choroby znalazło blisko 10 tysięcy ludzi. Wkrótce potem w podzięce Bogu za cud zbudowano drewnianą kapliczkę Przemienienia Pańskiego, która z czasem przekształcona została w cerkiew. Świątynia przetrwała do 1990 roku, kiedy w wskutek pożaru został niemal doszczętnie zniszczona (ocalały jedynie dwie ikony oraz ewangeliarz). Po pożarze natychmiast przystąpiono do odbudowy cerkwi w poprzednim kształcie. Uroczysta konsekracja nowej świątynia miała miejsce 17 maja 1998 roku. W 1947 roku na Świętej Górze założony został prawo­sławny żeński klasztor św. Marty i Marii, a 2000 roku znajduje się przywieziona z greckiego Athos Iwierska Ikona Matki Bożej. Miejsce to znane jest także z bijącego u stóp góry cudownego źródełka. Wierni obmywają się płynącą z niego wodą, aby oczyścić się z chorób. Każdego roku do Grabarki zjeżdżają się tysiące pielgrzymów niosąc ze sobą krzyże wotywne. Pozostawienie krzyży intencyjnych na wzgórzu wokół cerkwi stało się tradycją pielgrzymkową przybywających tutaj pątników (szacuje się, że jest ich tutaj już przeszło 10 tysięcy). Najliczniej Święta Góra odwiedzana jest w przypadające na 18 i 19 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego (Transfiguracja). Należy pamiętać, że Grabarka jest miejscem świętym gdzie wypada zachować spokój i powagę oraz pamiętać o odpowiednim stroju.

access_time Godziny otwarcia
- codzienne w godz. 10:00-17:00
mail

Multimedia