Bańska Bystrzyca - panorama

Bańska Bystrzyca to zabytkowe górnicze miasto w środkowej Słowacji, położone nad rzeką Hron u zbiegu trzech górskich masywów: Niżnych Tatr, Rudaw Słowackich i Wielkiej Fatry. Założone zostało przez przybyłych w te rejony Słowian w miejscu starej celtyckiej osady. Jego powstanie związane jest bogatymi niegdyś w tych rejonach złożami surowców mineralnych takich jak złoto czy miedź. Pierwsza udokumentowana historyczna wzmianka o Bańskiej Bystrzycy pochodzi dopiero z 1255 roku. Wtedy to opisane zostało w jednym z dokumentów w którym ówczesny król Węgier Bela IV nadawał miastu liczne przywileje. Wkrótce potem stało się ono jednym w ważniejszych ośrodków górniczych w regionie. W 1761 roku miasto zostało prawie całkowicie strawione przez pożar. Odbudowane w ówcześnie modnym barokowym stylu stało się wkrótce siedzibą rzymskokatolickiego biskupstwa. Do najważniejszych zabytków Bańskiej Bystrzycy zaliczyć możemy m in. barokowy kościół katedralny św. Franciszka Ksawerego, budynek Starego Ratusza, XIII wieczny kościół Wniebowzięcia NMP, XVI wieczną Wieżę Zegarową, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, XV wieczny Dom króla Macieja Korwina oraz otoczony gotyckimi, renesansowymi i barokowymi kamienicami mieszczańskimi niezwykle malowniczy rynek Starego Miasta. Bańska Bystrzyca stanowi także idealny punkt wypadowy do wycieczek po okolicy.

mail

Multimedia