Bratysława - panorama

Bratysława to stolica i zarazem największe miasto Słowacji, położone u ujścia rzeku Morawy (Morava) do Dunaju na styku granic Słowacji, Węgier i Austrii. Jest to jedno z najstarszych słowackich miast i zarazem jedna z najmłodszych europejskich stolic. Badania archeologiczne wykazały, że na terenie obecnego miasta już w I wieku p.n.e. istniała celtycka osada. W późniejszym okresie została zajęta przez Rzymian, którzy założyli tu swój obóz wojskowy zwany Gerulata. Stanowił on cześć systemu umocnień granicznych i chronił Imperium przed lokalnymi barbarzyńcami. Pozostałości Gerulaty przetrwały do czasów obecnych i jej ruiny obejrzeć można w dzielnicy Rusovce. Po upadku Cesarstwa tereny te dostały się pod panowanie plemion słowiańskich, a w IX wieku miasto zostało wcielone do Państwa Wielkomorawskiego. Swój rozwój Bratysława zawdzięczała korzystnemu położeniu na przecięciu się dwóch ważnych europejskich szlaków handlowych: łączącego Morze Bałtyckie ze Śródziemnym szlaku bursztynowego oraz wiodącego wzdłuż rzeki szlaku dunajskiego. W 1465 roku ówczesny król Węgier Maciej Korwin (1443-1490) założył tu pierwszy uniwersytet, a niespełna wiek później po zajęciu Budy przez Turków miasto przez blisko dwa kolejne stulecia pełniło funkcję stolicy Węgier. Wtedy to Bratysława przeżywała swój największy rozkwit stając się także miastem koronacyjnym monarchii Austro-Węgierskiej. W trakcie swojej burzliwej historii miasto wielokrotnie zmieniało swoją nazwę. Niemcy nazwali je Pressburg, Słowacy Prešporok, a Węgrzy Pozsony. Obecna oficjalna nazwa Bratysława obowiązuje dopiero od 1919 roku. Obecnie Bratysława to największy ośrodek administracyjny Słowacji, który zamieszkuje przeszło 475 tysuęcy ludzi. Wizytę w Bratysławie warto połączyć ze zwiedzaniem oddalonego o niespełna 60 km Wiednia.

Bratysława - Plan

Zwiedzanie

Zwiedzanie Bratysłąwy najlepiej rozpocząć od wznoszącego się na 85 metrów ponad poziom Dunaju wzgórza na którym znajuduje się okazały zamek. Z jego murów rozpościera się porzepiękna panorama starego miasta, rzeki oraz pogranicza słowacko-austriackiego. U stóp warowni wznoszą się dawne fortyfikacje z Bramą Zygmuntowską i basztą Luginsland. Schodząc z zamku warto udać się na ulicę Staromiejską gdzie znajduje się gotycka katedra św. Marcina. To właśnie tutaj w średniowieczu miały miejsce koronacje królów węgierskich. Na północ od świątyni ciągną się dawne obwarowania miejskie. Wąskimi uliczkami średniowiecznymi można dojść do XIV-wiecznej Bramy Michalskiej (Michalskej bráne), jedynej zachowanej do dziś bramy miejskich murów obronnych. Serce starego miasta stanowi Rynek Główny (Hlavné námestie) w którego centrum znajuje się wzniesiona w 1572 roku renesansowa Fontanna Maksymiliana (Maximiliánova fontána), przedstawiająca cesarza Maksymiliana II w postaci legendarnego rycerza. Tutaj też znajduje się będący świadkiem wielu historycznych wydarzeń budynek Starego Ratusza. W pobliżu rynku znajduje się kolejny plac miejski (Primaciálne námestie) gdzie uwagę przykuwa jeden z najładniejszych klasycystycznych zabytków w kraju jakim jest wzniesiony w XVIII wieku Pałac Prymasowski (Primaciálny palác). Obecnie pełni on funkcję ratusza miejskiego.

Zamek Bratysławski

Początki Zamku Bratysławskiego (Bratislavský hrad) sięgają X wieku, kiedy to na okolicznym wzgórzu (85 metrów n.p.m.) wzniesiono pierwsze kamienno-drewniane umocnienia. W XIII stuleciu w ich miejscu wybudowano kamienną wieżę obronno-mieszkalną (dziś na jej szczątkach stoi Wieża Koronacyjna - największa i najgrubsza z narożnych wież zamkowych). Dwa stulecia później na polecenie króla Zygmunta Luksemburczyka (1368-1437) przekształcono ją w potężny gotycki zamek, którego głównym zadaniem miała być ochrona północnych rubieży Węgier przed najazdami barbarzyńców . Na przestrzeni wieków warownia była wielokrotnie rozbudowywana i powiększana a swój obecny renesansowy kształt uzyskała w czasie ostatniej większej przebudowy jaka przeprowadzona została w XVI wieku. W 1802 roku zamek został przejęty przez wojsko. Mimo odparcia wielu napoleońskich ataków w 1811 roku twierdza została doszczętnie strawiona przez pożar, który wzniecony został przez pijanych austriackich żołnierzy. W stanie ruiny warownia pozostawała, aż do połowy XX wieku, kiedy to została zrekonstruowana. Obecnie w pełni odrestaurowanym zamku funkcjonuje Muzeum Historyczne (Historické múzeum) prezentujące ekspozycje obrazujące rozwój sztuki i życie społeczeństwa słowackiego od średniowiecza po czasy obecne. Charakterystycznym elementem budowli są cztery strzeliste, narożne wieżyczki. Największą i najgrubszą z nich jest tzw. Wieża Koronacyjna (Korunovačnej veže), na której szczycie znajduje się taras widokowy. Zamek stanowi nie tylko jeden z symboli Bratysławy ale także całego kraju. To właśnie tutaj w 1968 roku podpisano ustawę federacyjną pomiędzy Czechami a Słowacją, a 1 września 1992 roku sygnowano Konstytucję Republiki Słowackiej (Ústava Slovenskej republiky). W bezpośrednim sąsiedztwie warowni znajdują się fundamenty bazyliki z czasów państwa wielkomorawskiego.

Zamek Bratysławski

Katedra św. Marcina

Bratysławska katedra (Dóm svätého Martina) wzniesiona została na przełomie XIII i XIV wieku, w miejscu starego romańskiego kościoła. Przez blisko trzy stulecia w świątyni odbywały się koronacje królów węgierskich. Odbyło się tu w sumie 11 koronacji królów i 8 królowych (m.in. Marii Teresy). Ostatnim koronowanym monarchą był Ferdynand I Habsburg (1793-1875), a jego dwaj następcy zostali namaszczeni na królów już w Budapeszcie. Na przestrzeni wieku świątynia była kilkukrotnie przebudowywana. Katedra reprezentuje styl gotycki. Jej prosta, czworokątna 85 metrowa wieża nakryta została w XIX stuleciu strzelistym hełmem z pozłacaną 300-kilogramową repliką korony św. Stefana. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na XIII-wieczną kaplicę św. Józefa, pochodzącą z XV wieku gotycką kaplicę św. Anny oraz brązowy posag przedstawiający patrona kościoła - św. Marcina.

Bratysława - Katedra św. Marcina

Stary Ratusz

Budynek ratusza (Stará radnica) powstał w drugiej połowie XV wieku jako połączenie dwóch osobnych budynków – XIII-wiecznego domu Jakuba (Jakubov dom) z XV-wiecznym domem Pawera (Pawerov dom). W kolejnych wiekach budowla była kilkukrotnie przebudowywana. Dziś reprezentuje zlepek kilku stylów architektonicznych. Charakterystycznym elementem ratusza jest wybudowana w 1734 roku barokowa wieża. Funkcje administracyjne budynek pełnił do XIX wieku. Obecnie w gmachu swoją siedzibę ma Muzeum Miejskie w którym prezentowane są ekspozycje obrazujące historię miasta.

Bratysława - Stary Ratusz

Pałac Prymasowski

Pałac Prymasowski (Primaciálny palác) wybudowany został latach 1778–1781 dla arcybiskupa i kardynała Józsefa Batthyányego (1727-1799) według projektu znanego austriackiego architekta Melchiora Hefele (1716-1794). Wzniesiono go w miejscu starej XIV-wiecznej siedziby biskupa. Pałac reprezentuje styl neoklasycystyczny i posiada charakterystyczną różową fasadę którą wieńczy trójkątny tympanon z okazałym złoconym herbem arcybiskupa na szczycie przykrytym potężnym kapeluszem kardynalskim. Budowla słynie z pełnych przepychu wnętrz. Tutaj też miało miejsce kilka ważnych wydarzeń historycznych. W 1805 roku w Sali Lustrzanej pałacu Francuzi i Austriacy podpisali (niekorzystny dla tych drugich) pokój w Preszburgu a w 1848 roku cesarz Ferdynand I Habsburg podpisał tutaj dokument sankcjonujący powstanie pierwszego samodzielnego węgierskiego rządu. Obecnie gmach pełni funkcje ratusza miejskiego. Ponadto znajdują się tu eksponaty Galerii Miasta Bratysławy. W 1903 roku pałac przeszedł na własność miasta. Wkrótce potem, w czasie prac renowacyjnych natrafiono na skrytkę w ścianie w której odnaleziono bezcenne XVII-wieczne angielskie gobeliny.

Pozostałe Zabytki Bratysławy

 • Kościół św. Elżbiety (Kostol svätej Alžbety) - nazywany także często "Niebieskim Kościółkiem" (Modrý kostolík) wzniesiony został w latach 1909-1913 by uczcić pamięć tragicznie zmarłej żony cesarza Franciszka Józefa I, cesarzowej Elżbiety (1837-1898). Jest to secesyjna, jednonawowa budowla, która swoją nazwę zawdzięcza niebieskiemu kolorowi ścian zewnętrznych. Jego nietypowy kształt oraz eliptyczna w rzucie wieża o wysokości prawie 37 metrów to zasługa projektanta, Ödöna Lechnera, węgierskiego architekta, współtwórcy wielu budynków secesyjnych w Budapeszcie. Nad głównym wejściem znajduje się mozaika przedstawiającą patronkę kościoła z różami. Kolor niebieski dominuje także w wystroju wnętrza kościoła.
 • Kościół Trynitarzy (Kostol trinitárov) - wzniesiony został w latach 1717-1727 w miejscu miejscu starszego kościoła pod wezwaniem św. Michała, który zburzony został w 1529 roku podczas jednego z najazdów tureckich. Budowla reprezentuje styl barokowy i częściowo wzorowana była na wiedeńskim kościele św. Piotra. W jego wnętrzu warto zwrócić uwagę na ołtarz główny oraz iluzjonistyczne freski autorstwa pochodzącego z Włoch Galii da Bibieny. W latach 2003-2009 kościół Trynitarzy pełnił funkcję katedry ordynariatu polowego.
 • Pałac Grassalkovicha (Grasalkovičov palác) - wybudowany został w 1760 roku staraniem chorwackiego hrabiego Antona Grasalkovicia. Początkowo rezydencja znajdowała się poza murami okalającymi miasto. W latach 1939-1945 pałac pełnił rolę siedziby prezydenta I Republiki Słowackiej, później mieścił się tu Dom pionierów i młodzieży im. Klementa Gottwalda. Od czasu rozpadu Czechosłowacji ponownie mieści się tu siedziba prezydenta Słowacji. Rezydencja otoczona jest rozległym ogrodem utrzymanym w stylu francuskim. Rosną w nim m.in. drzewa zasadzone przez różnych polityków z Europy i świata (jedno z nich posadził prezydent Aleksander Kwaśniewski).
 • Brama Michalska (Michalská brána) - jest to jedyna w pełni zachowana brama miejska w Bratysławie. Wybudowano ją prawdopodobnie pod koniec XIII lub na początku XIV wieku. Brama posiada charakterystyczną strzelistą 51-metrową wieżę z czterema tarczami zegarowymi i nakryta jest cebulastym hełmem. Na jej szczycie znajduje się XVIII-wieczna rzeźba Michała Archanioła. Nazwa bramy pochodzi od kościoła św. Michała, który stał niedaleko, lub od przyległej osady.
 • Letni Pałac Arcybiskupi (Letný arcibiskupský palác) - wzniesiony został w XVI wieku i pełnił rolę letniej rezydencji arcybiskupów Esztergom, którzy przed turecką okupacją schronili się na terenach Górnych Węgier. W latach 1761-1765 rezydencja przebudowana została w stylu barokowym. Całość zaś otoczona została malowniczym parkiem krajobrazowym. Jego wygląd pochodzi z XIX wieku, kiedy to pałac pełnił m.in. funkcję szpitala wojskowego. Obecnie w murach rezydencji mieści się siedziba słowackiej Rady Ministrów.
 • Čumil - jest to rzeźba przedstawiająca kanalarza wychylającego się z otwartego włazu kanalizacyjnego i obserwującego przechodniów z poziomu ulicy. Autorem brązowej figury jest Viktor Hulík. Rzeźba powstała w 1997 roku jako część projektu rewitalizacji centrum Bratysławy. Jak twierdzi sam autor, Čumil niczego nie symbolizuje, nie jest to nikt kiedykolwiek żyjący, nie odnosi się do żadnych wydarzeń, a jedynie miał być sposobem na ożywienie starówki. Rzeźba Čumila znajduje się u zbiegu ulic Laurinskiej, Panskiej i Bramy Rybackiej.

Bratysława - Čumil

Most Słowackiego Powstania Narodowego

Most Słowackiego Powstania Narodowego (Most Slovenského národného povstania) nazywany także często Nowym Mostem wybudowany został w w latach 1967-1972 według projektu zespołu architektów, w skład którego wchodzili m.in. A. Tesár, J czy Lacko i I. Slameň. Posiada on charakterystyczny pylon, zwieńczony położonym na wysokości ponad 84 metrów tzw. "latającym spodkiem", w którym znajduje się restauracja oraz taras widokowy z którego rozpościera się przepiękna panorama miasta oraz Dunaju. Wewnątrz lewego filaru pylonu umieszczono windę, w prawym zaś, znajdują się schody ewakuacyjne.

Muzea w Bratysławie

 • Muzeum Miasta Bratysławy (Múzeum mesta Bratislavy) - znajduje się na starym mieście w buynku Starego Ratusza (Stará radnica) przy ulicy Hlavné námestie 501/1 i dokumentuje oraz prezentuje z historię miasta Bratysławy oraz jego mieszkańców na tle wydarzeń historycznych od czasów starożytnych aż po współczesność.
 • Muzeum Broni (Múzeum zbraní) - mieści się w Bramie Michalskiej (Michalská brána) przy ulicy Michalskiej 390/22 i prezentuje historię fortyfikacji miejskich, broni i odlewnictwa w Bratysławie. Placówka założona została w 1962 roku i stanowi jeden z oddziałów Muzeum Miasta Bratysławy. Obejrzeć tu można ekspozycję poświęconą miejskim fortyfikacjom a także niewielką kolekcję uzbrojenia i umundurowania. Do najciekawszych eksponatów należą m.in. zabytkową broń ozdobioną kością słoniową i kamieniami szlachetnymi czy szpadę w pochwie z jaszczurczej skóry.
 • Muzeum Farmacji (Múzeum farmácie) - mieści się w zabytkowej aptece Pod Czerwonym Rakiem (lekáreň U červeného raka) przy ulicy Michalskiej 26 i dokumentuje oraz prezentuje historię farmacji w Bratysławie. Placówka założona została w 1960 roku i stanowi jeden z oddziałów Muzeum Miasta Bratysławy.
 • Muzeum Zegarów (Múzeum hodín) - mieści się w XVIII-wiecznym rokokowym budynku przy ulicy Židovská 1 i prezentuje historię zegarów, zegarków kieszonkowych, szafowych i wachadłowych oraz zegarmistrzostwa w Bratysławie końca XVII wieku do XIX wieku. Placówka założona została w 1975 roku i stanowi jeden z oddziałów Muzeum Miasta Bratysławy. Większość eksponatów jest sygnowanych przez bratysławskich zegarmistrzów. Obejrzeć tu można m.in. pozłacany zegar typu Mantel clocks lub shelf clocks słynnego zegarmistrza bratysławskiego Jacoba Guldana, XVIII-wieczny mechanizm zegara pochodzący z wieży kościoła w miasteczku Devin (obecnie dzielnica Bratysławy), kolekcję zegarów z pozytywkami czy bogatą kolekcję mieszczańskich zegarów szafowych.
 • Muzeum Winogrodnictwa (Múzeum vinohradníctva) - mieści się w zabytkowych piwniacach Pałacu Apponyi'ego przy ulicy Radničná 1 i dokumentuje oraz prezentuje historię uprawy i hodowli winorośli oraz produkcji i pielęgnacji win w Bratysławie i okolicach. Placówka założona została w 2008 roku i stanowi jeden z oddziałów Muzeum Miasta Bratysławy. Zapoznać się tu można także z działalnością tzw. samorządu winnej latorośli czy produkcją wina musującego, która była domeną przede wszystkim dwóch najważniejszych firm winiarskich - J. E. Hubert i J. Palugyay. Firmy te były znane nie tylko w Bratysławie, ale miały renomę skali światowej - uzyskały wiele międzynarodowych nagród.
 • Muzeum Wnętrz Historycznych (Múzeum historických interiérov) - mieści się w zabytkowych wnętrzach Pałacu Apponyi'ego przy ulicy Radničná 1 i prezentuje bogate wyposażenie epokowych wnętrz rezydencji. Placówka założona została w 2008 roku i stanowi jeden z oddziałów Muzeum Miasta Bratysławy. Obejrzeć można tu m.in. zabytkowe malowidła ścienne, salon szlachecki z końca XVIII stulecia czy przykłady wyposażenia wnętrza bratysławskiego domu mieszczańskiego z przełomu XVIII i XIX stulecia.
 • Muzeum Arthura Fleischmanna (Múzeum Arthura Fleischmanna) - mieści się w jednej ze staromiejskich kamienic przy ulicy Biela 419/6 i prezentuje bogatą kolekcję rzeźb urodzonego na Słowacji i mieszkającego w Londynie znanego rzeźbiarza Artura Fleischmanna (1896-1990), który był pionierem w użyciu pleksiglasu w rzeźbie. Placówka stanowi jeden z oddziałów Muzeum Miasta Bratysławy. Na wystawie prześledzić można rozwój jego twórczości od lat trzydziestych aż do śmierci w 1990 roku. Jego prace powstawały na czterech kontynentach, w tym na wyspie Bali, co miało znaczący wpływ na ich tematykę. Artysta był także osobą głęboko wierzącą, co także odbijało się w jego twórczości.
 • Muzeum Janka Jesenskiego (Múzeum Janka Jesenského) - mieści się w mieszkaniu słowackiego poety i powieściopisarza Janka Jesenskiego (1874-1945) przy ulicy Somolického 1A i prezentuje ekspozycje dotyczące życia oraz twórczości pisarza. Placówka założona została w 1948 roku i stanowi jeden z oddziałów Muzeum Miasta Bratysławy.
 • Muzeum Johanna Nepomuka Hummla (Múzeum Johanna Nepomuka Hummela) - mieści się w zabytkowym renesansowym domu przy ulicy Klobučnícka 2 i prezentuje ekspozycje dotyczące urodzonego w Bratysławie znanego austriackiego kompozytora Johanna Nepomuka Hummela (1778-1837). Placówka założona została w 1937 roku i stanowi jeden z oddziałów Muzeum Miasta Bratysławy. Ekspozycja znajduje się w budynku do którego niegdyś przylegał dom rodzinny kompozytora.
 • Galeria Miasta Bratysławy (Galéria mesta Bratislava) - mieści się w Pałacu Mirbacha (Mirbachov palác) oraz Pałacu Pálffy (Pálffyho palác) na starym mieście i w swoich zbiorach posada kolekcję około 35 tysięcy dzieł sztuki. Trzon ekspozycji stanowi kolekcja 300 rycin z XVI i XVII wieku, w oryginalnych ramach, która jest rozmieszczona w 10 salach.
 • Galeria Nedbalka (Galéria Nedbalka) - mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Nedbalovej 17 i poświęcona jest przede wszystkim narodzinom oraz rozwojowi sztuki nowoczesnej na Słowacji. Jest to wielopoziomowe centrum sztuki z okrągłym atrium oraz słowackimi obrazami i rzeźbami powstałymi na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Placówka regularnie organizuje także wystawy czasowe.
 • Muzeum Kultury Żydowskiej (Múzeum židovskej kultúry) - znajduje się przy ulicy Židovskiej 17 i skupia się na dokumentowaniu i prezentowaniu kultury żydowskiej na Słowacji. Placówka stanowi oddział Słowackiego Muzeum Narodowego.
 • Muzeum Transportu (Múzeum dopravy) - mieści się w dawnych magazynach kolejowych oraz w budynku należącym kiedyś do policji kolejowej (w sąsiedztwie Dworca Głównego) i prezentuje eksponaty dotyczące motoryzacji oraz kolejnictwa, związanego głównie z terenami byłej Czechosłowacji. Najstarszy egzemplarz samochodu pochodzi z 1911 roku, a najnowsze z lat osiemdziesiątych XX wieku, natomiast najstarsze wystawiane motocykle pochodzą z lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Dominują eksponaty wyprodukowane przez firmy czechosłowackie takie jak m.in. Tatra, Škoda czy Praga. Kolekcja poświęcona historii kolei żelaznych obejmuje wystawę mundurów kolejarskich oraz sprzętu używanego przez pracowników kolei, natomiast na zewnątrz budynku można obejrzeć lokomotywy i wagony pochodzące z różnych okresów XX wieku.
 • Muzeum Historii Naturalnej (Prírodovedné múzeum) - znajduje się przy ulicy Vajanského nábrežie 2 i prezentuje ekspozycje z takich dziedzin nauki jak m.in. geologia, zoologia, botanika, mineralogia czy paleontologia. Placówka otwarta została w 2012 roku i stanowi oddział Słowackiego Muzeum Narodowego. Obejrzeć można tu m.in. ekspozycje prezentujące zwierzęta oraz rośliny jakie żyły w kolejnych okresach geologicznych na Ziemi oraz bogatą kolekcję skamieniałości i minerałów.
 • Muzeum Archeologiczne (Archeologické múzeum) - znajduje się przy ulicy Žižkovej 12 i prezentuje głównie ekspozycje z przedmiotami i artefaktami jakie udało się odnaleźć w czasie prac archeologicznych prowadzonych na terenie Słowacji. Placówka założona została w 1924 roku i stanowi oddział Słowackiego Muzeum Narodowego. Obejrzeć tu można m.in. starożytną kolumnę Marka Aureliusza, bogatą kolekcję średniowiecznej ceramiki oraz antyczne rzeźby.
 • Muzeum Historyczne (Historické múzeum) - mieści się w murach Zamku Bratysławskiego (Bratislavský hrad) i prezentuje ekspozycje obrazujące rozwój sztuki i życie społeczeństwa słowackiego od średniowiecza po czasy obecne. Placówka stanowi oddział Słowackiego Muzeum Narodowego. Obejrzeć tu można m.in. kolekcję zabytkowych mebli, zbiory dzieł sztuki plastycznej, kolekcje zegarów, zabytkowych przedmiotów ze szkła, porcelany i ceramiki czy też akcesoria mody i dzieła artystyczne ze srebra.
 • Muzeum Instrumentów (Hudobné múzeum) - mieści się w budynku rodziny Bramerów (Brämerova kúria) przy ulicy Žižkovej 18 i zajmuje się gromadzeniem i prezentacją dawnych instrumentów muzycznych. Placówka stanowi oddział Słowackiego Muzeum Narodowego.
 • Muzeum Gazownictwa (Plynárenské múzeum) - znajduje się przy ulicy Mlynské nivy 44/a i prezentuje eksponaty związane z historią gazownictwa na terenie Słowacji. Placówka założona została w 1992 roku na bazie kolekcji Pavla Hrádka i innych byłych pracowników gazowni w Bratysławie.
 • Muzeum Handlu (Múzeum obchodu) - mieści się w XVIII-wiecznej rezydencji przy ulicy Linzbothova 16 i zajmuje się gromadzeniem, ochroną oraz prezentowaniem różnego rodzaju przedmiotów i dokumentów związanych z rozwojem handlu na Słowacji.
 • Muzeum Jána Cikkera (Múzeum Jána Cikkera) - znajduje się przy ulicy Fialkové údolie 2 i poświęcone jest słowackiemu kompozytorowi i pedagogowi Jánowi Cikkerowi (1911-1989). Tworzył on głównie muzykę diatoniczną, przez długie lata mocno osadzoną w nurcie folklorystycznym a także był wykładowcą teorii muzyki w konserwatorium w Bratysławie.
 • Muzeum Kultury Fizycznej w Republice Słowackiej (Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike) - znajduje się przy ulicy Junácka 6 i zajmuje się dokumentowaniem historii sportu oraz rozwojem ruchu olimpijskiego na Słowacji. Obejrzeć można tu m.in. sprzęt sportowy używany przez znanych słowackich sportowców, ekspozycję obrazującą historię narciarstwa a także bogatą kolekcję trofeów (medale, plakietki, puchary czy rzeźby).
 • Muzeum Milana Dobesa (Múzeum Milana Dobesa) - mieści się w XIV-wiecznej kamienicy przy ulicy Zámočnícka 13 i prezentuje twórczość słowackiego artysty Milana Dobeša.
 • Muzeum Policji Republiki Słowackiej (Múzeum polície Slovenskej republiky) - znajduje się przy ulicy Gunduličova 901 i zajmuje się gromadzeniem oraz prezentacją ekspozycji związanych z historią organów bezpieczeństwa oraz policji na Słowacji. Obejrzeć można tu m.in. dokumenty historyczne związane z działalnością policji i żandarmerii z okresu monarchii austro-węgierskiej, kolekcję starych mundurów policyjnych i wyposażenia służb specjalnych, dawne urządzenia wykorzystywane w daktyloskopii, kolekcję broni czy w pełni zainscenizowane miejsce zbrodni.
 • Muzeum Szkolnictwa i Pedagogiki (Múzeum školstva a pedagogiky) - znajduje się przy ulicy Charkovská 1 i zajmuje się gromadzeniem, ochroną oraz prezentowaniem różnego rodzaju przedmiotów związanych z historią edukacji i pedagogiki na Słowacji. Obejrzeć tu można m.in. dawne naukowe pomoce dydaktyczne, stare podręczniki szkolne, zeszyty klasowe czy kolekcję fotografii przedstawiających nauczycieli czy upamiętniających ważne wydarzenia szkolne.

Ciekawostki

 • Na początku XIII wieku na Zamku Bratysławskim urodziła się księżniczka węgierska św. Elżbieta Węgierska (1207-1231).

mail

Multimedia