Zamek Mikó - panorama

Mercurea Ciuc to niewielka miejscowość w Rumunii, położona w samym sercu Szeklerszczyzny. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w południowej części miasteczka zamek Mikó. Warownia to wzniesiona została w 1621 roku na polecenie szeklerskiego komesa Ferenca Mikó (1585-1635). Budowla ta powstała prawdopodobnie w miejscu dawnego kasztelu. Niespełna pół wieku później zamek został najechany i doszczętnie zniszczony przez wojska turecko-tatarskie. Warownię odbudowano w 1714 roku na polecenie ówczesnego gubernatora Transylwanii i austriackiego generała Stefana Steinvilla. Z uwagi na ciekawą renesansową architekturę i niezwykle bogate wyposażenie wnętrz rezydencja określana bywa często mianem "Złotego Bastionu". Zamek wzniesiony został na planie kwadratu w którego rogach znajdują się niewysokie masywne baszty. Obecnie w jego murach mieści się interesujące Muzeum Szeklerskie (Muzeul Secuiesc al Ciucului) w którym urządzona została bogata ekspozycja obrazująca historię regionu. W bezpośrednim sąsiedztwie warowni znajduje się niewielki skansen oraz kilkanaście wspaniałych bram szeklerskich.

Szeklerzy

Szeklerzy to węgiersko-języczna grupa etniczna zamieszkująca wschodnią część Siedmiogrodu. Nie jest znana dokładna data ich przybycia na tereny naddunajskie. Po raz pierwszy Seklerów opisano w kronice Węgier w 1116 roku jako szczep niezwykle waleczny i wierny. Nazwa tego ludu wywodzi się prawdopodobnie od węgierskiego wyrazu "szegély", które w wolnym tłumaczeniu oznacza granicę lub strażnika granicy, co byłoby zgodne z funkcją spełnianą w przeszłości przez społeczność seklerską.

mail

Multimedia