Komárno - panorama

Komárno to miasto w południowo-zachodniej Słowacji, położone przy ujściu rzeki Wag do Dunaju w bezpośrednim sąsiedztwie Węgierskiej granicy. Jego początki sięgają zamierzchłych czasów starożytnych, kiedy to strategiczne położenie w rozwidleniu dwóch rzek docenili Celtowie zakładając tu osadę. Jakiś czas później została ona podbita i zajęta przez Rzymian którzy założyli tu jedną ze swoich kolonii zwaną Brigetio i wybudowali fort obronny Celemantia. Po upadku Cesarstwa miasto zostało zajęte przez Awarów i Słowian, a później Madziarów. Wtedy też wybudowana została tu twierdza wokół której zawiązało się zupełnie nowe miasto. Pierwsze przywileje Komárno otrzymało w 1265 roku od ówczesnego króla węgierskiego Beli IV (1206-1270). W połowie XV wieku na polecenie Macieja Korwina na terenie zamku wybudowany został renesansowy pałac, który przez jakiś czas pełnił funkcje letniej rezydencji królewskiej. Wraz z rosnącym zagrożeniem ze strony Tureckiej począwszy od XVI wieku w Komárno sukcesywnie rozbudowywany był system umocnień. Najstarsza z twierdz Stará pevnosť powstała na malowniczym cyplu u zlewiska Dunaju i Wagu w miejscu starego średniowiecznego zamku. Kolejna twierdza Nová pevnosť powstała niespełna wiek później i od poprzedniej oddzielona została głęboką fosą. Powstały wówczas trzy potężne bastiony, które skutecznie odpierały wszelkie wrogie ataki na miasto. Umocnienia te zostały gruntownie zmodernizowane i rozbudowane w czasie wojen napoleońskich jakie toczone były w XIX wieku. Na drugim brzegu Dunaju znajduje się połączone mostem słowackie miasto Komárom, które przez wieki wraz z Komáro stanowiło jeden ośrodek miejski rozdzielony na dwa miasta w 1920 roku po podpisaniu traktatu pokojowego w Trianon. Stare miasto jak i większość zabytkowych kamieniczek oraz kościołów znajduje się na lewym brzegu Dunaju po słowackiej stronie. Do najważniejszych zabytków Komárno należą m.in. znajdujący się na głównym placu miejskim pomnik generała Györgya Klapki, okazały neorenesansowy budynek ratusza, XVI wieczny monumentalny barokowy kościół św. Andrzeja (kostol sv. Ondreja), prawosławna cerkiew, barokowy pomnik Trójcy Świętej, klasycystyczny kościół św. Rozalii (kostol sv. Rozálie) oraz rozległy system umocnień oraz fortyfikacji miejskich (Komárňanský pevnostný systém), którego główną część stanowi znajdująca się po węgierskiej stronie Twierdza Monostori. W mieście znajduje się także niewielka stocznia oraz kąpielisko termalne.

mail