Zamek Stary Książ - panorama

Malownicze ruiny zamku Stary Książ znajdują się na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego na niewielkim wzgórzu nad przełomem rzeki Pełcznicy, około kilometra w kierunku południowym od zamku Książ. Jego początki sięgają przełomu IX i X wieku, kiedy to wzniesiony został tu pierwszy gród obronny. Pod koniec XIII wieku na polecenie ówczesnego księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I został on przekształcony w murowany zamek. W 1428 roku warownia została zdobyta i częściowo zniszczony przez husytów. W kolejnych latach stanowił on siedzibę okolicznych rabusiów. Jeszcze w tym samym wieku twierdza została doszczętnie zniszczona i zaniedbana zaczęła popadać w coraz to większą ruinę. Pod koniec XVIII wieku ówczesny właściciel pobliskiego Książa - Jan Henryk VI von Hochberg polecił przekształcił pozostałości dawnej warowni na modne w owym czasie stylizowane na styl gotycki romantyczne ruiny pałacyku. Za projekt budowli odpowiedzialny został znany niemiecki architekt Christian Wilhelm Tischbein (1751-1824). Celem budowy była inscenizacja średniowiecznego otoczenia wokół zamku Książ. Powstała wówczas niezwykle malownicza budowla z bogato wyposażonymi wnętrzami w której właściciele podejmowali wiele znamienitych gości. Nowy zamek otoczono fosą i murem obronnym, a wejście do niego prowadziło przez bramę z dwoma smukłymi wieżyczkami. Jednym z elementów całego założenia był plac turniejowy z lożami i galeriami (pierwszy turniej odbył się 20 maja 1799 roku). W połowie XIX wieku zamek dostosowany został do ruchu turystycznego. Oprócz więzienia z izbą tortur, sali sadowej czy arsenału dla gości urządzona została restauracja oraz pokoje hotelowe. Kres świetności Starego Książa rozpoczął się wraz końcem II wojny światowej. Wtedy to maszerująca na zachód Armia Czerwona doszczętnie splądrowała po czym podpaliła zamek. Do czasów obecnych zachowały się tu jedynie niewielkie fragmentu głównego budynku oraz wieży, dwa renesansowe portale oraz część muru dawnego ganku.

Zamek Stary Książ na starek rycinie

Dojście do zamku

Od zamku Książ należy udać się szlakiem czerwonym do pomnika przyrody Cis Bolko, gdzie krzyżuje się on ze szlakiem zielonym który doprowadzi nas do ruin Starego Książa (czas przejścia ok. 40 minut.).

mail