Bazylika w Niculiţel - panorama

Niculiţel to niewielka miejscowość we wschodniej Rumunii, położona w pobliżu lewego brzegu Dunaju, około 25 km w kierunku zachodnim od Tulczy. Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane na obrzeżach wioski ruiny wczesnochrześcijańskiej bazyliki. Świątynia ta wzniesiona została prawdopodobnie w IV wieku p.n.e. W czasie prac archeologicznych jakie prowadzone były tu w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w krypcie kościelnej odkryto szkielety chrześcijańskich męczenników z IV wieku - m in. Zoticosa, Attalosa, Kamasisa i Filiposa. Mieszkali i zginęli oni w pobliskim Noviodunum (obecnie Isaccea) w czasach panowania cesarza Dioklecjana lub Licyniusza I. Ich szczątki przeniesione zostały do pobliskiego monastyru Cocoșu (Mănăstirea Cocoșu). Obecnie częściowo odrestaurowane ruiny udostępnione są dla zwiedzających.

mail

Multimedia