Psków - panorama

Psków to miasto w północno-zachodniej Rosji, położone w pobliżu ujścia rzeki Wielikaja do Jeziora Pskowskiego. Jest to jedno z najstarszych miast średniowiecznej Rusi, którego udokumentowane początki sięgają przełomu IX i X wieku. Wtedy to okoliczne ziemie znajdowały się pod rządami wareskiego władcy Truwora, brata Ruryka. Za datę założenia Pskowa przyjmuje się 903 rok, kiedy to książę kijowski Igor Rurykowicz miał sobie wziąć za żonę Olgę. W 1242 roku w okolicach Pskowa na zamarzniętych wodach jeziora Pejpus wojska ruskie pod wodzą Aleksandra Newskiego odniosły spektakularne zwycięstwo nad armią inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego. Bitwa, zwana często Lodowym Pobojowiskiem, zmusiła Krzyżaków do rezygnacji z ekspansji na Ruś. Na początku XVI wieku Psków wraz z całym księstwem został wcielony do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W kolejnych wiekach miasto stanowiło ważny ośrodek strategiczno-wojskowy na drogach z Moskwy do portów bałtyckich. Na przełomie XIV i XV wieku wybudowano nową część miasta zwaną Okolnyj gorod (zewnętrzny gród). Na przestrzeni dziejów Psków był wielokrotnie oblegany, m.in. przez wojska Stefana Batorego w latach 1581-1582. Mimo, że batalia nie zakończyła się dla Polaków sukcesem, to przyczyniła się do rozejmu w Jamie Zapolskim, w wyniku którego car rosyjski Iwan IV Groźny został zmuszony do oddania Rzeczypospolitej Inflant. Jakiś czas później miasto było oblegane przez Szwedów, a w 1615 roku pod murami Pskowa stanął osobiście sam Lew Północy - król Gustaw II Adolf (1594-1632).

Zwiedzanie

Najstarszą część Pskowa stanowi okazały Kreml (Krom), którego najstarsze zachowanie obwarowania pochodzą z XIII wieku. W czasie największej świetności miasta całkowita długość murów wynosiła blisko 9 km. Na terenie kremla doszukać się można zarysy fundamentów aż dziesięciu cerkwi funkcjonujących tu w między XII a XIV wiekiem. Najważniejszą z zachowanych świątyń jest sobór Troicki, który niegdyś stanowił miejsce pochówku książąt pskowskich. Swój obecny kształt budowla uzyskała w czasie ostatniej większej przebudowy jaka przeprowadzona została pod koniec XVII wieku. na terenie Kremla znajduje się także imponujący blisko 80 metrowy sobór Trójcy Świętej w którym rzekomo pochowany został jurodiwy Nikołaj Salos, który według legendy uratował Psków przed zniszczeniem przez rozgniewanego Iwana Groźnego. Kolejnym ważnym zabytkiem Pskowa jest usytuowany 20 minut pieszo od Kremla monaster Mirożskij. W jego wnętrzu podziwiać można jedyna zachowane w tak dobrym stanie w całej Rosji freski z czasów sprzed najazdów tatarskich. Ponadto na terenie całego miasta zachowało się około czterdziestu mniejszych lub większych cerkwi co jak na tej wielkości miasto jest imponującą liczbą. Większość z nich pochodzi z XV i XVI wieku.

Psków - Kreml

Ciekawostki

  • Jak doliczyli się rosyjscy specjaliści pskowskie mury wytrzymały 26 oblężeń.

mail

Multimedia