Klasztor św. Marinhy - panorama

Penha (617 metrów n.p.m.) to góra w północnej Portugalii, położona około 2 km, w kierunku południowo-wschodnim od centrum Guimarães. Tym co przyciąga tu wielu wiernych oraz turystów są usytuowane na zalesionym zboczu rozległe zabudowania dawnego klasztoru św. Marinhy (Mosteiro de Santa Marinha da Costa). Świątynia ta wzniesiona została w połowie XII wieku w miejscu dawnej rzymskiej osady. Głównym inicjatorem budowy opactwa była ówczesna żona Alfonsa I Zdobywcy (1109-1185) - królowa Mafalda Sabaudzka (1125-1157). W pierwszych wiekach istnienia klasztor należał do braci Zakonu Świętego Augustyna, a w połowie XVI wieku nowymi właścicielami kompleksu stali się hieronimici. Na przestrzeni wieków opactwo było wielokrotnie przebudowywane i powiększane, a swój ostateczny kształt uzyskało w czasie ostatniej większej rozbudowy jaka miała miejsce w XVIII wieku. W 1951 roku cześć zabudowań klasztornych została strawiona przez pożar. Po odbudowie obiekt przekształcony został hotel z 27 pokojami gościnnymi (pousada). Serce całego założenia stanowi dwu-wieżowy kościół o bogato zdobionej rokokowej fasadzie, do którego wiodą XVIII wieczne schody. W jego wnętrzu podziwiać możemy imponującą kolekcję rzeźb religijnych. Ponadto dla gości udostępnione są także przyklasztorne ogrody. Patronką klasztoru jest św. Marinha, która jest opiekunką kobiet ciężarnych.

Klasztor św. Marinhy - Plan

mail