Ruiny rzymskiego miasta Drobeta - panorama

Drobeta-Turnu Severin to miasto w południowej Rumunii, położone nad Dunajem w bezpośredniej granicy z Serbią, poniżej Żelaznej Bramy (przełomowy odcinek doliny Dunaju, oddzielający Karpaty i Góry Wschodnioserbskie). Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych są tu usytuowane w pobliżu rzeki pozostałości rzymskiego obozu warownego Drobeta. Twierdza ta założona została w II wieku w czasie panowania cesarza Trajana, a jej głównym zadaniem miała być ochrona wybudowanego tu w tym samym czasie imponującego jak na owe czasy kamiennego mostu spinającego ze sobą oba brzegi Dunaju. Przeprawa ta ustawiona została na 20 potężnych kamiennych filarach, a przy jej wznoszeniu pracowały trzy rzymskie kohorty (czyli około 1500 żołnierzy) oraz jeden legion (5 tysięcy żołnierzy). Ostatecznie cała konstrukcja miała przeszło 1130 metrów długości oraz 15 szerokości. Drobeta była pierwszą rzymską kamienną twierdzą (castrum) jaka wzniesiona została na terenie Dacji. W kolejnych wiekach obóz był sukcesywnie rozbudowywany i powiększany. Wewnątrz murów znajdowały się mieszkania oficerów, magazyny broni, forum, świątynia oraz baraki dla żołnierzy. W czasach Konstantyna Wielkiego (272-337) forteca zyskała nowe kamienne wieże obronne. Wtedy to mieszkało tu blisko 40 tysięcy osób. Przypuszcza się, że Drobeta została zniszczona w czasie jednego najazdu Hunów ze słynnym Atyllą na czele. Miasto odbudował w pierwszej połowie VI wieku cesarz Justynian I Wielki (483-565). Ostatecznie forteca została z niszczona i rozebrana przez Turków w XVI wieku. Do czasów obecnych z tej niegdyś potężnej twierdzy zachowały się jedynie pozostałości fundamentów oraz szeroki wał ziemny. Odwiedzając miasto warto także wybrać się do znajdującego się przy ul. Independenței 2 - Muzeum Żelaznej Bramy (Muzeul Regiunii Porților de Fier) w którym oprócz wielu historycznych eksponatów i artefaktów można obejrzeć model mostu Trajana.

mail