Polička - panorama

Polička to miasto w środkowo-wschodnich Czechach, położone na pograniczu Czech i Moraw, około 17 km w kierunku zachodnim od Svitavy. Założone zostało w 1265 roku na polecenie ówczesnego króla Czech - Przemysła Ottokara II (1233-1278). Wkrótce potem sprowadzeni zostali tu niemieccy osadnicy, którzy zasiedlili osadę. Korzystne położenie przy trasie ważnego szlaku handlowego łączącego środkowe Czechy z Morawami spowodowało, że osada bardzo szybko rozrosła się w ważny ośrodek handlowy. W XIV wieku Polička otoczona została potężnymi murami miejskimi z licznymi bastionami. Ciężki okres miasto przeżywało w czasie wojen husyckich (1419-1436.), kiedy to zostało częściowo zniszczone przez wojska Zygmunta Luksemburskiego (1368-1437). Jeszcze w tym samym wieku zadecydowano o rozbudowie miejscowych umocnień, a także pogłębieniu otaczającej je fosy. W XVIII wieku Polička stanowiło jedno z największych i najbogatszych miast w Czechach Wschodnich. Okres prosperity przerwany został wielkim pożarem jaki nawiedził miasto w 1845 roku. W czasie pożogi spłonęła większość zabudowy miejskiej. W całym mieście zachowało się jedynie 4 z ówczesnych 237 kamiennych domów. Wydarzenie to w znacznym stopniu spowolniło rozwój i rozbudowę miasta, czego wynikiem był rezygnację z planów rozbiórki średniowiecznych murów miejskich (rozebrano jedynie cztery bramy).

Zwiedzanie

Obecnie Polička stanowi popularny ośrodek turystyczny, który każdego roku przyciąga tysiące turystów z całego kraju. Główną atrakcją są tu zachowane w praktycznie nienaruszonym stanie średniowieczne mury miejskie z 19 potężnymi wieżami. Ciągną się one na długości przeszło 1220 metrów i stanowią jeden z najlepiej zachowanych tego typu umocnień obronnych w Europie Środkowej. Część galerii można zwiedzać wraz z przewodnikiem. W obrębie murów zachowało się także kilka wartych uwagi budowli. Najważniejsze z nich to m.in. górujący nad miastem neogotycki kościół św.Jakuba (Kostel svatého Jakuba), barokowa kolumna Morowa (Morový sloup), ratusz miejski oraz kościół cmentarny św. Marcina (Hřbitovní kostel sv. Michala).

mail