Sanktuarium Maryjne Sameiro - panorama

Sameiro to niewielka miejscowość w północnej Portugalii, położona na obrzeżach Bragi. Tym co przyciąga tu wielu pątników z całego kraju jest usytuowane na malowniczym wzgórzu (Monte Sameiro) monumentalne sanktuarium maryjne zwane Santuário de Nossa Senhora do Sameiro. Świątynia ta wzniesiona została XIX wieku z inicjatywy portugalskiego księdza Martinho António Pereira da Silva (1812-1875). Przed kościołem znajdują się dwa wysokie filary na których ustawione zostały pomniki przedstawiające Matkę Boską oraz Jezusa.

Ciekawostki

  • W 1982 roku miejsce to odwiedził w czasie pielgrzymki do Portugalii ówczesny papież Jan Paweł II.

mail

Multimedia