Dwór w Hornostaiszkach - panorama

Hornostaiszki (Gornostaiškes) to niewielka wioska w rejonie solecznickim na Litwie, położona nad rzeką Hornostajką, około 3 km w kierunku wschodnim od miasteczka Ejszyszki w bezpośrednim sąsiedztwie białoruskiej granicy. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany na terenie dawnego majątku ziemskiego otoczony malowniczym parkiem krajobrazowym zespół dworski. Jego początki sięgają przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy to rodzina Siekluckich zakupiła okoliczne dobra od Marcinkiewiczów. Wtedy też na polecenie członków rodziny wybudowany został klasycystyczny dworek. Jakiś czas później budowla otoczona została licznymi zabudowaniami gospodarczymi, a także niewielkim (4 ha) malowniczym parkiem krajobrazowym. Swój obecny kształt posiadłość uzyskała jednak dopiero pod koniec XIX stulecia, kiedy to przeprowadzona została ostatnia większa przebudowa. Dwór stanowi parterową budowlę, na planie prostokąta. Jego centralna cześć jest podwyższona o jedną kondygnację zarówno od frontu, jak i od tyłu. Portyk frontowy podzielony jest na dwie kondygnacje balkonem, a jego dolna część pozostaje przeszklona. Elewacje zdobią lizeny, płaskie wnęki mieszczące okna oraz boniowane narożniki. W rękach Sieklucckich majątek w Hornostaiszkach pozostał do wybuchu II wojny światowej, kiedy to ostatni właściciel, Józef Sieklucki, został aresztowany przez sowietów i rok później zamordowany w więzieniu w Lidzie. Po II wojnie na terenie dworu utworzone zostały biura miejscowego kołchozu, które po upadku Związku Radzieckiego zostały zlikwidowane. Obecnie zniszczona i zaniedbana posiadłość pozostaje opuszczona. W pobliżu dworu znajduje się wybudowana w pierwszej połowie XIX wieku parterowa oficyna mieszkalna. Z tego okresu pochodzą też zabudowania gospodarcze, m.in. młyn wodny nad rzeką Hornostajką, dwa spichlerze oraz obora. Na terenie dworu znajduje się także ustawione w 1986 roku brązowe popiersie urodzonego w pobliskich Ejszyszkach Stanisława Rafałowskiego (1485-1545), teologa i duchownego, profesora Uniwersytetu Królewieckiego, jednego z twórców piśmiennictwa w języku litewskim.

mail