Ruiny Pałacu Brzostowskich w Merkinė - panorama

Merkinė (Pawłowo) to niewielka wioska w południowo-wschodniej części Litwy, położona nad rzeką Mereczanką (Merkys), około 5 km w kierunku zachodnim od Turgiel. Główną atrakcja turystyczną są tu usytuowane na obrzeżach miasteczka rozległe ruiny dawnego zespołu pałacowo-parkowego rodziny Brzostowskich. Rezydencja ta wzniesiona została w drugiej połowie XVIII wieku z inicjatywy ówczesnego kanonika wileńskiego i deputatora do Trybunału Wileńskiego księdza Pawła Ksawerego Brzostowskiego (1739-1827). Głównym projektantem budowli został znany włoski architekt Carlo Spampani. Jakiś czas później Brzostowski zdecydował się na rozparcelowanie folwarku dworskiego między małorolnych chłopów, a Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził urzędowo Rzeczpospolitą Pawłowską oraz uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Pawłowskiej dnia 4 kwietnia 1791 roku. W owym czasie Pawłowie zawiązały się organy demokratycznego samorządu mieszkańców oraz powstał dwuizbowy sejm składający się z urzędniczej izby wyższej oraz samorządowej izby niższej. Jednak decydujący wpływ na wszystko miał zawsze ksiądz, który niczym władca absolutny kształtował praktycznie każdy przejaw życia mieszkańców. Rzeczpospolita Pawłowska istniała zaledwie niespełna 30 lat. Jej losy zakończyły się wraz z klęską insurekcji kościuszkowskiej i drugim rozbiorem Polski. Po podziale kraju Brzostowski wyemigrował do Saksonii, a posiadłość sprzedał Fryderykowi Moszyńskiemu. Po II wojnie światowej zaniedbany pałac został doszczętnie zniszczony w skutek pożaru. Dziś o dawnej świetności całego założenia pałacowego przypominają jedynie pozostałości ścian pałacu oraz fundamenty zabudowań dworskich. W 2012 roku dzięki funduszom z Unii Europejskiej ruiny zostały zabezpieczone i oczyszczone z porastających je krzaków. Ponadto ustawiono tablice informacyjne oraz niewielki kamienny pamiątkowy obelisk.

mail