Monastyr Bistrița - panorama

Monastyr Bistrița to prawosławny klasztor w środkowej Rumunii, położony na południowych stokach Karpat Południowych, około 5 km w kierunku północnym od miasteczka Costești. Świątynia założona została w 1492 roku na polecenie hospodara wołoskiego Vlada Călugărula (1425-1495). Na początku XVI wieku w klasztorze założona została drukarnia. Tutaj też w 1508 roku wydrukowano pierwszą książkę w Rumunii. Był to prawosławny mszał w języku starocerkiewnosłowiańskim zatytułowany "Liturghierul slavon" ("Liturgia słowian"). Niespełna rok później monastyr został dotkliwie zniszczony z w czasie jednej z walk jakie toczył ówczesny hospodar Wołoszczyzny Mihnea I Zły (syn słynnego Włada Palownika) z bojarami. Odbudowa świątyni rozpoczęta została blisko wiek później i ciągnęła się z przerwami aż do połowy XIX wieku. W skład całego kompleksu wchodzi także Jaskinia św. Jerzego w której znajduje się wykuta w skale świątynia oraz pustelnia. Niegdyś w grocie tej w czasie najazdów tureckich skrywane były klasztorne skarby oraz relikwie.

mail

Multimedia