Kościół Pokoju w Świdnicy - panorama

Świdnica to miasto w południowo-zachodniej Polsce, położone nad rzeką Bystrzycą. Jednym z jego najcenniejszych zabytków jest usytuowany w pobliżu rynku ewangelicki Kościół Pokoju (Friedenskirche) pod wezwaniem Trójcy Świętej. Świątynia ta wzniesiona została w połowie XVII wieku na mocy Pokoju Westfalskiego, kończącego wojnę trzydziestoletnią (konflikt zbrojny trwający od 1618 do 1648 roku pomiędzy protestanckimi państwami Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a katolicką dynastią Habsburgów). Wtedy to ówczesny katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg (1608-1657) został zobowiązany przez monarchię szwedzką do wyrażenia zgody na budowę przez ewangelików w księstwach dziedzicznych tzw. "Kościołów Pokoju". Powstały wówczas w Głogowie, Jaworze i Świdnicy trzy okazałe świątynie ewangelickie. Ich budowa ograniczona była wieloma warunkami. Każdy z kościołów musiał być lokowany poza murami miasta i oddalony od nich na odległość strzału armatniego, nie mógł przypominać tradycyjnego kształtu świątyni oraz musiał być pozbawiony wieży i szkoły parafialnej, a także powinien być zbudowany z materiałów nietrwałych (drewna, gliny i piasku). Do czasów obecnych z trzech tego typu kościołów przetrwały tylko dwa (w Jaworze i Świdnicy). Świątynia w Głogowie została doszczętnie zniszczona w 1758 roku w czasie wielkiego pożaru jaki nawiedził wówczas miasto.

Zwiedzanie

Ta niepozorna z zewnątrz świątynia, zaskakuje niezwykle bogatym barokowym wystrojem wnętrza. Na szczególną uwagę zasługuje wykonany w drewnie z okazji setnej rocznicy kościoła w 1752 roku okazały ołtarz główny oraz ufundowana przez papiernika Konrada Riedigera majestatyczna i misternie ozdobiona scenami biblijnymi ambona. Oba te elementy wykonane zostały przez wybitnego stolarza artystycznego Gottfrieda Augusta Hoffmana. Warto także obejrzeć zabytkowe organy z barokowym prospektem, bogato zdobioną Lożę Hochbergów oraz pokryte wersetami biblijnymi i scenami alegorycznymi emporę (chór muzyczny). Ze uwagi na kontekst historyczny kościół w Świdnicy pozostaje po dziś dzień symbolem pokoju i pojednania. To właśnie tutaj w 1989 roku ówczesny polski premier Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz Niemiec Helmut Kohl modlili się o pokój i pojednanie naszych narodów. W 2001 roku Kościół Pokoju w został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odwiedzając Świdnicę warto także zobaczyć gotycką katedrę św. Stanisława i św. Wacława. Świątynia ta wzniesiona została w w XIV wieku z polecenia księcia Bolka II Świdnickiego, a swój obecny kształt uzyskała w czasie ostatniej większej przebudowy jaka miała miejsce na przełomie XVII i XVIII wieku. Wieża katedry o wysokości 103 metrów jest najwyższą na Śląsku i piątą co do wielkości tego typu budową w Polsce.

mail

Multimedia