Myra - panorama

Demre (zwane także często Kale) to niewielka miejscowość w południowo-zachodniej Turcji, położona nad brzegiem Morza Śródziemnego. Tym co przyciąga tu wielu turystów są znajdujące się na obrzeżach miasteczka (około 1.5 km w kierunku północnym) pozostałości starożytnego miasta Myra. Ośrodek ten założony został prawdopodobnie już w V wieku p.n.e. i przez wieki stanowił jedno z najważniejszy miast Licji (starożytna kraina w południowo-zachodniej Azji Mniejszej). W 88 roku p.n.e. w Myrze przebywał wygnaniu ówczesny władca Egiptu Ptolemeusz X Aleksander I, organizując armię mającą mu pomóc w odzyskaniu tronu w Aleksandrii. W czasach rzymskich miasto podniesione zostało do rangi stolicy prowincji. Około 60 roku n.e. w czasie swojej podróży do Rzymu w Myrze zatrzymał się św. Paweł Apostoł, który założył tu pierwszą gminę chrześcijańską. W 131 n.e. miasto odwiedził sam cesarz rzymski Hadrian (76-138), a w latach 300-350 biskupem Myry był znany nam dziś powszechnie Święty Mikołaj. Kres świetności Myry nastąpił w późnym okresie bizantyjskim, kiedy to stało się celem licznych arabskich a później osmańśkich ataków. Ostatecznie w XI wieku miasto zostało doszczętnie zniszczone i zapomniane na wieki.

Zwiedzanie

Ruiny Myry odkryte zostały dopiero w 1840 roku. W czasie prac archeologicznych udało się odkopać pochodzące z przełomu V i IV wieku p.n.e. liczne grobowce skalne. Część z nich wykuto na kształt domostw, inne zaś przypominają swoim wyglądem świątynie. Ponadto na terenie ruin znajduje się także okazały rzymski amfiteatr (największy w całej Licji) oraz pozostałości akropolu z murem obronnym i tronem skalnym. Odwiedzając Demre warto także zajrzeć do wspaniałej bizantyjskiej bazyliki św. Mikołaja. Świątynia ta wzniesiona została w w IX wieku na polecenie cesarza Konstantyna IX (1000-1055). Przypuszcza się, że to właśnie w tym kościele w sarkofagu złożone zostały po śmierci relikwie św. Mikołaja.

mail