Kościół rotundowy w Nylars - panorama

Nylars to niewielka duńska wioska, położona w zachodniej części wsypy Bornholm, przy trasie łączącej Rønne z Aakirkeby. Tym co przyciąga tu turystów jest średniowieczny kościół Ny Kirke. Jest to jedna spośród czterech znajdujących się na wyspie rotund romańskich. Świątynia ta wzniesiona została około 1150 roku i była pierwotnie poświęcona św. Wawrzyńcowi. Budowla składa się z apsydy, prezbiterium oraz trójkondygnacyjnej okrągłej nawy wspartej na centralnej kolumnie. Wewnątrz kościoła w górnej części kolumny podziwiać można pochodzące z połowy XIII wieku najstarsze bornholmskie freski. Przedstawiają one głównie sceny z życia Adama i Ewy, od momentu stworzenia, przez kuszenie, poddanie się grzechowi i ostatecznie wygnanie z raju. W przedsionku zaś znajdują się dwa kamienie runiczne, które zdaniem historyków pochodzą z przełomu XI i XII wieku. Widnieją na nich następujące napisy:

"Sasser polecił wykonać ten kamień dla swojego ojca Alvarda, który utonął na morzu wraz z całą załogą. Niech Bóg ma w opiece jego duszę na wieki wieków. Ten kamień ma tu stać ku jego pamięci" oraz "Kabe-Sven wykonał ten kamień dla swego syna Bose, chłopca, który poległ w walce koło Udlaenge. Pan Bóg i św. Michał niech przyjmą jego duszę pod swoją opiekę"

mail