Dordrecht - panorama

Dordrecht to miasto portowe w zachodniej Holandii, położone w rozwidleniu Renu i Mozy, około 15 km w kierunku południowo-wschodnim od Rotterdamu. Jest to jedno z najstarszych miast kraju, którego udokumentowane początki sięgają połowy IX wieku. Wtedy to znajdowała się tu niewielka osada, której rozwój zapewniały opłaty celne pobierane od przepływających tędy statków. Na początku XI wieku hrabia Dirk III (Teodoryk II), polecił wznieść tu zamek, którego głównym zadaniem miała być kontrola ważnych szlaków wodnych łączących ówczesną Holandię z innymi krajami. W 1220 roku za sprawą Wilhelma I Dordrecht uzyskało prawa miejskie, a co za tym idzie także liczne przywileje oraz ulgi. Miasto odegrało ważną rolę w dziejach państwa holenderskiego. To właśnie wtedy w 1572 roku w czasie wojny osiemdziesięcioletniej jako pierwsze poparło powstańców walczących o wyzwolenie Niderlandów spod panowania hiszpańskiego. Jeszcze w tym samym roku w dawnym budynku trybunału augustianów (Hof) spotkali się przedstawiciele Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. W latach 1618-1619 w Dordrecht obradował synod (zwany także synodem w Dordt), na którym ortodoksyjni kalwiniści ustanowili słynne Kanony z Dort, które odrzucały bardziej umiarkowane postulaty remonstrantów. Ich wynikiem było m in. doprowadzenie do uwięzienia czołowego przedstawiciela remonstrantów Hugona Griotiusa oraz stracenie znanego holenderskiego polityka i Wielkiego Pensjonariusza Holandii Johana von Oldenbarnevelta.

Zwiedzanie

Obecnie Dordrecht stanowi jeden z największych ośrodków miejskich. Wielowiekowa historia pozostawała tu wiele ciekawych i zabytkowych budowli. Najważniejsze z nich to m in. uważany za jeden z symboli miasta okazały późnogotycki kościół Grote Kerk (Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk), XVII wieczna potężna brama miejska Groothoofdspoort, XIII wieczny kościół Augustianów (Augustijnenkerk), renesansowy budynek ratusza, znajdujące się w dawnym domu wariatów Dordrechts Museum oraz liczne bogato zdobione domy patrycjuszy i spichlerze.

mail

Multimedia