Zamek w Kisnána - panorama

Kisnána to niewielkie senne miasteczko w północnych Węgrzech, położone w odległości około 16 km od Egeru. Jedną z największych atrakcji turystycznych są tu ruiny średniowiecznego zamku obronnego. Warownia ta powstała na przełomie XI i XII wieku a jej fundatorem był prawdopodobnie ówczesny król Węgier - Samuel Aba. W późniejszych wiekach jego potomkowie sukcesywnie rozbudowywali zamek. Na początku XV wieku twierdza w Kisnánie stała się własnością szlacheckiego rodu Kompolti. W kolejnych stuleciach warownia była wielokrotnie najeżdżana i oblegana przez wojska tureckie. Ostatecznie została zdobyta i doszczętnie zniszczona. Od tego czasu zaniedbany i opuszczony zamek zaczął stopniowo popadać w ruinę. Obecnie częściowo zabezpieczone ruiny udostępnione są dla zwiedzających. Z tej niegdyś imponującej warowni do czasów obecnych zachowały się m.in. kwadratowa wieża mieszkalna, ruiny gotyckiego kościoła z cylindryczną wieżą oraz pozostałości murów obwodowych. W wieży zamkowej urządzona została niewielka ekspozycja muzealna przybliżająca historię budowli.

mail

Multimedia