Fredericia - panorama

Fredericia to miasto w Danii, położone we wschodniej Jutlandii przy moście Lillebæltsbroen spinającym ze sobą Jutlandię i Fionię. Tym co przyciąga tu turystów jest jeden z najlepiej zachowanych w Danii zespołów nowożytnych fortyfikacji. Miasto zostało założone w 1650 roku na polecenie ówczesnego króla Danii i Norwegii - Fryderyka III Oldenburga (1609-1670). Powstała wówczas mocno ufortyfikowana osada której głównym zadaniem miała być kontrola pobliskiej cieśniny (Mały Bełt), a w razie zajęcia przez wrogie wojska Kopenhagi - przejęcie funkcji stołecznych. Od strony morza Fredericia została odgrodzona potężnymi wałami obronnymi, które praktycznie zasłaniały całą jej wewnętrzną zabudowę. Mimo tego nie zatrzymało to w 1658 roku Szwedów, którzy najechali i zdobyli miasto. Wkrótce potem odbiły je wojska polskie dowodzone przez hetmana Stefana Czarnieckiego (1599-1665). Na przestrzeni wieków twierdza była wielokrotnie rozbudowywana i unowocześniana. Kilkukrotnie też skutecznie odpierała ataki wojsk pruskich. Status twierdzy Fredericia utraciła na początku XX wieku. Zniesiono wówczas zakaz wznoszenia budowli wyższych niż korona wałów oraz zezwolono na zabudowę przedpola fortyfikacji. W kolejnych lata rozebrana została także część wałów, a te które pozostały przekształcone zostały w park. Z dawnych umocnień zachował się także prowadząca niegdyś do miasta brama Księżycowa (Prinsens Port) oraz okazała Biała Wieża (Det Hvide Vandtar).

Ciekawostki

  • Do 1664 roku miasto nosiło nazwę Frederiksodde.

mail

Multimedia