Góra Říp - panorama

Góra Říp (456 metrów n.p.m.) to malownicze bazaltowe wzniesienie (pozostałość po dawnym wulkanie) w północnych Czechach, położone około 5 km w kierunku południowym od miasta Roudnice nad Łabą. To charakterystyczne samotne wzgórze już od niepamiętnych czasów przyciągało uwagę wielu ludzi i stanowiło ważny punkt orientacyjny w regionie. Góra ta jest tym dla Czechów, czym dla Polaków Gniezno. Podobno to właśnie tutaj w VI wieku legendarni bracia Lech i Czech zatrzymali się w swej wędrówce ze wschodu (gdzie zostawili trzeciego brata, Rusa) i założyli osadę która dała początek państwu czeskiemu. W XII wieku na szczycie góry wybudowana została romańska rotunda pod wezwaniem św. Jerzego (pierwotnie św. Wojciecha). W kolejnych wiekach świątynia ta stanowiła cel wielu pielgrzymek, a w XIX wieku organizowane były tu zgromadzenia narodowe Czechów. Na szczyt prowadzi kilka oznakowanych szlaków turystycznych. Na początku XX wieki pobliżu rotundy wybudowano schronisko, które obecnie przekształcone zostało w restaurację. Na jednej ze ścian budynku dostrzec można napis: "Co Mohamedu Mekka, to Čechu má být Říp!" ("Czym dla Mahometa jest Mekka, tym dla Czecha jest góra Říp!").

mail