Buzłudża - panorama

Buzłudża (1441 metrów n.p.m) to szczyt górski w środkowej Bułgarii, wchodzący w skład masywu górskiego Starej Płaniny. Jego oficjalna nazwa brzmi Hadżi Dimityr (Хаджи Димитър) i pochodzi od imienia bułgarskiego bohatera narodowego. Z górą związane są dwa ważne wydarzenia jakie miały miejsce w historii Bułgarii. Pierwszym z nich była bohaterska bitwa powstańców dowodzonych przez wspomnianego wcześniej Hadżiego Dimityra z Turkami która stoczona została tu w 1868 roku. Drugim zaś było tajne spotkanie założycielskie bułgarskich rewolucjonistów, które zapoczątkowało zorganizowany ruch socjalistyczny w Bułgarii. Spotkanie to odbyło się w 1891 roku i przeszło do historii jako kongres buzłudżański (Бузлуджански конгрес). Na część tych dwóch ważnych wydarzeń w 1981 roku na szczycie Buzłudży wybudowany został monumentalny Dom-Pomnik Komunistycznej Partii Bułgarii. W zamyśle ówczesnych władz budowla miała spajać idee komunistyczne z mitem powstania niepodległego państwa bułgarskiego. Głównym projektantem tego niecodziennego budynku został Georgij Stoiłow. Powstała wówczas futurystyczna budowla w kształcie spodka o średnicy 42 metrów i wysokości 14,5 metra. W jego wnętrzu stworzono zaś imponującą, bogato zdobioną charakterystycznymi komunistycznymi mozaikami imponującą salę konferencyjną. Po upadku komunizmu pomnik został opuszczony i stopniowo zaczął popadać w ruinę. Dziś stanowi cel licznych wycieczek dla osób fascynujących się opuszczonymi obiektami.

mail

Multimedia