Zamek w Lesku - panorama

Lesko to niewielkie miasteczko w województwie podkarpackim, położone nad rzeką San. Główną jego atrakcją turystyczną jest późnogotycki zamek. Budowla ta wzniesiona została w XVI wieku z polecenia marszałka wielkiego koronnego Piotra Kmity Sobieńskiego herbu Szreniawa (1477-1553). W 1538 roku po pożarze jaki strawił zamek w Sobieniu marszałek zdecydował się przenieść na stałe do Leska. Wtedy też miała miejsce pierwsza większa przebudowa warowni. Po śmierci marszałka zamek przeszedł w ręce rodziny Stadnickich. W połowie XVII wieku budowla ta została poddana kolejnym przebudowom. Wzmocniono wtedy m in. mury obronne a także wybudowano nowe baszty. W czasie potopu szwedzkiego (1655 rok) zamek został zdobyty i częściowo zniszczony przez wojska szwedzkie. Po wojnie zrujnowana warownia stała się własnością Ossolińskich a później Krasickich. Ci ostatni w latach 1835-1838 przeprowadzili jego pełną renowację. Za projekt rewitalizacji odpowiadał wybitny polski poeta i geograf Wincenty Ferreriusz Jakub Pol (1807-1872). Po odbudowie przez jakiś czas zamieszkiwał na zamku. W rękach Krasickich warownia pozostawała aż do wybuchu drugiej wojny światowej, kiedy to wskutek działań wojennych została dotkliwie zniszczona. Obecnie w pełni odrestaurowany zamek udostępniony jest dla zwiedzających. W latach pięćdziesiątych XX wieku Gliwicka Agencja Turystyczna urządziła w nim hotel.

mail