Zamek Hollókő - panorama

Hollókő zwana także często także Kruczą Skałą to niewielka wioska w północnych Węgrzech, położona u stóp pasma górskiego Czerhát. Osada ta po dziś dzień zachowała swój dawny charakter i pełni funkcję skansenu etnograficznego na obszarze którego spotkać można liczne chaty oraz budynki gospodarcze regionu. Tym jednak co przyciąga tu najwięcej turystów, są górujące nad całą okolica majestatyczne ruiny dawnego zamku obronnego. Warownia ta wzniesiona została w XIII wieku, przez członków możnego rodu Kacsicsów. Głównym zadaniem nowej twierdzy miała być ochrona ówczesnych granic Królestwa Węgierskiego. W 1313 roku król Karol Robert podarował zamek swojemu lojalnemu stronnikowi Tamásowi Szécsényiemu. Jakiś czas później miała miejsce pierwsza większa przebudowa warowni. Powstały wówczas m in. dodatkowe mury obronne oraz nowa cysterna na wodę. W kolejnych wiekach zamek był wielokrotnie najeżdżany i zdobywany przez wojska tureckie. Ostatecznie w połowie XVI wieku fortecę przejął praktycznie bez walki turecki wódz i możnowładca Ali Pasza. W 1683 roku zamek został oswobodzony spod okupacji tureckiej przez zmierzające z odsieczą pod Wiedeń polskie wojska dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego. Niespełna 30 lat po tym wydarzeniu Leopold I Habsburg rozkazał zburzenie twierdzy. Zniszczona warownia przez blisko kolejne dwa stulecia pozostawała w stanie ruiny. Pierwsze prace konserwatorskie przeprowadzone zostały dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku. Obecnie w pełni odrestaurowany zamek udostępniony jest dla zwiedzających, a w jego murach urządzono niewielką wystawę etnograficzną. W sezonie letnim bardzo często organizowane są tu różnego rodzaju imprezy, wystawy tematyczne czy turnieje rycerskie. Odwiedzając Hollókő warto także obejrzeć znajdujący się w okolicy malowniczy kościółek oraz przeszło 50 różnego rodzaju zabytkowych chałup w których bardzo często są także urządzone wystawy sztuki ludowej. W 1987 roku wioska Hollókő wraz z otoczeniem została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia