Zamek Turaida - panorama

Turaida to niewielkie miasteczko na Łotwie, położone w dolinie rzeki Gauja na terenie niezwykle malowniczego Parku Narodowego Gauja. Tym co przyciąga tu wielu turystów jest wybudowany z charakterystycznej czerwonej cegły okazały średniowieczny zamek obronny. Warownia ta wzniesiona została w 1214 roku z inicjatywy założyciela zakonu kawalerów mieczowych i biskupa Rygi - Alberta von Buxhövden. Twierdza powstała na okolicznym wzgórzu nad rzeką Gauja w miejscu dawnego drewnianego grodu warownego Liwów spalonego przez Krzyżaków. W początkowym etapie swojego istnienia warownia nosiła nazwę Fredeland, co w tłumaczeniu na polski oznacza "kraina pokoju". Na kartach historii twierdza zapisała się w 1298 roku, jako światek zaciętej i krwawej batalii pomiędzy najeżdżającymi te tereny Litwinami, a Zakonem Kawalerów Mieczowych. W walce z wojskami wielkiego księcia litewskiego Witenesa poległ wówczas mistrz zakonu Bruno. W kolejnych wiekach nazwa zamku została zmieniona na Treyden. Wtedy też stanowił on jedną z głównych siedzib biskupów Ryskich. Na przełomie XIV i XV wieku warownia została gruntownie rozbudowana i ufortyfikowana. Z początkiem XVII wieku wraz z wynalezieniem broni palnej zamek powoli zaczął tracić swoje swoje strategiczne znaczenie. W 1776 roku warownię nawiedził pożar w wyniku którego dotkliwie zniszczona została większość pomieszczeń mieszkalnych budowli. Ostatecznie zaniedbany i zniszczony zamek został opuszczony po czym stopniowo zaczął popadać w coraz to większą ruinę. Sytuacja ta trwała aż do początku XX wieku, kiedy to przeprowadzono pierwsze prace konserwatorskie. Po II wojnie światowej zamek odbudowano przywracając mu jego pierwotny kształt (rekonstrukcja jednak nie wszystkim przypadła do gustu). Obecnie w pełni odrestaurowany zamek udostępniony jest dla zwiedzających. W jego murach utworzone zostało muzeum obrazujące życie dawnych mieszkańców Turaidy i okolicznych wsi. Dla gości dostępna jest także wieża zamkowa z której rozpościera się na przepiękny widok na meandrującą przez malowniczą dolinę rzekę Gauja.

mail