Pápa - panorama

Pápa to zabytkowe miasto w północno-zachodniej części Węgier, położone u podnóża Lasu Bakońskiego na skraju Małej Niziny Węgierskiej w odległości około 60 km w kierunku północno-wschodnim od Veszprém. Jego początki związane są okolicznym potokiem Tapolca, który to płynął niegdyś wartkim nurtem napędzając kilkanaście młynów wodnych. Wkrótce potem osada rozwinęła się w znaczący ośrodek handlowy, który pod koniec XIV wieku uzyskał prawa miejskie. W dalszym rozwoju miasta decydującą rolę odegrały zakony franciszkanów i paulinów oraz takie możne rody jak Zápolya czy Esterházy. Swój wkład mieli także protestanci, którzy za czasów panowania Ferenca Töröka przekształcili Pápę w jeden z ważniejszych (obok Sopronu i Sávár) ośrodków reformacji w zachodnich Węgrzech. W 1531 roku mieście założone zostało kolegium kalwińskie w którym to kształcili się później takie osobistości jak m in. wybitny węgierski wieszcz romantyczny Sándor Petőfi (1823-1849) czy znany pisarz Mór Jókai (1825-1904). W czasach tureckich Pápa była wielokrotnie najeżdżana i niszczona. Ostatecznie w połowie XVII wieku miasto dostało się we władanie członków możnej rodziny Esterházy. To właśnie oni podnieśli je z ruin i rozpoczęli budowę okazałego barokowego pałacu oraz nowego kościoła parafialnego. W 1748 roku do Pápy sprowadzeni zostali Żydzi, którzy stworzyli w mieście trzecią co do wielkości gminę żydowską na Węgrzech. Obecnie Pápa to piękne barokowe miasteczko, które każdego roku przyciąga wielu turystów z całego kraju. Najważniejsze zabytki miasta to m in. wzniesiony w latach 1774-1786 z polecenia biskupa Karola Esterházy monumentalny kościół parafialny (Nagytemplom), okazały barokowy pałac Esterházych, barokowy kościół Benedyktynów, stare kolegium kalwińskie (obecnie internat) oraz neoromańska synagoga. Pápa znana jest także z wyśmienitego wina Somló, którego święto co rok obchodzone jest hucznie pod koniec maja.

mail

Multimedia