Zamek Hellbrunn - panorama

Pałac Hellbrunn to malownicza rezydencja w północno-zachodniej Austrii, położona na przedmieściach Salzburga na lewym brzegu rzeki Salzach. Jej historia sięga drugiej dekady XVII wieku, kiedy to tuż po przejęciu rządów w Salzburgu, książę arcybiskup Markus Sittikus zlecił swojemu nadwornemu architektowi, Santino Solariemu, budowę podmiejskiego dworu. Na miejsce wybrał sobie tryskające dziesiątkami krystalicznie czystych źródeł podnóże Góry Hellbruńskiej. Pałac miał być wzorowany na modnych wówczas we Włoszech podmiejskich willach określanych mianem "villa suburbana". Zamek powstał w stosunkowo krótkim czasie. Salzburska budowla w niczym nie ustępowała swoim południowym wzorcom, a wręcz prześcigała je w pomysłowości i finezyjności rozwiązań architektonicznych. Kolejne epoki nie zmieniły jej pierwotnego stylu, tak że do dziś stanowi prawdziwą perłę architektury, najwspanialszy renesansowy pałac letni na północ od Alp. Cały kompleks otoczony został malowniczym ogrodem wodnym w którym napotkać można liczne zmyślne wodotryski, mityczne groty oraz rzeźby greckich bogów i herosów. Niegdyś stanowił on miejsce rozrywki arcybiskupa i jego gości. Dzisiaj tajemnicze groty , automaty wodne, figurki poruszane siłą wody oraz ukryte starannie przed naszym wzrokiem wodotryski w niezmienionej formie bawią turystów z całego świata. Pałac Hellbrunn nigdy nie był przeznaczony na książęcą rezydencję. Miał być raczej miejscem towarzyskich spotkań elit społecznych, wystawnych przyjęć oraz imprez kulturalnych. Wokół kompleksu pałacowego roztacza się rozległy park, który zaprojektowany został w 1730 roku przez nadwornego architekta ogrodowego - Franza Antona Danreitera. W dawnym kamieniołomie na zboczu Góry Hellbruńskiej Markus Sittikus polecił urządzić scenę na wolnym powietrzu Kamienny Teatr. Dziś Jest to najstarszy tego typu obiekt w nowożytnej Europie. W pobliżu Kamiennego Teatru, w dobrze wyeksponowanym miejscu na górze, znajduje się wybudowany w 1615 roku pałacyk myśliwski Walsems. Określany on bywa także bardzo często nazwą Monatsschlössl (zameczek jednego miesiąca). Legenda głosi, że został on wybudowany w ciągu niespełna kilku tygodni w wyniku zakładu między Markusem Sittikusem, a arcyksięciem austriackim Maksymilianem. Obecnie mieści się w nim filia etnograficzna Salzburskiego Muzeum Carolino Augusteum. Goście obejrzeć mogą tu m in. salzburską sztukę ludową obrazującą alpejskie zwyczaje, wierzenia oraz medycynę ludową.

mail

Multimedia