Ruiny Zamku w Ostrężniku - panorama

Ostrężnik to niewielka wioska w południowej Polsce (województwo śląskie), położona około 6 km od Janowa na trasie słynnego Szlaku Orlich Gniazd. Tym co przyciąga tu wielu turystów jest malowniczy Rezerwat Przyrody Ostrężnik na terenie którego znajdują się relikty średniowiecznego zamku obronnego oraz niewielka jaskinia. Warownia Ostrężnicka wzniesiona została prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku, z polecenia ówczesnego rycerza w świcie księcia Władysława Opolczyka - Wojciecha Potoka herbu Jelita. Zamek jak na owe czasy był stosunkowo rozległy. Składał się z usytuowanej na wysokiej urwistej skale części górnej, oraz odgrodzonej fosą części dolnej. Całość otoczona była blisko 150 metrowy murem obwodowym. W południowej części twierdzy wznosiła się wystająca na zewnątrz murów masywna czworokątna baszta, pod którą znajdowały się zasypane obecnie podziemia. Przypuszcza się, że Zamek w Ostrężniku funkcjonował przez krótki okres czasu i jeszcze w XIV wieku został zniszczony przez ekspedycję karną wysłaną z pobliskiego Krakowa przez króla Władysława Jagiełłę przeciwko księciu Władysławowi Opolczykowi, który w owym czasie trudnił się rozbojem. Twierdza to już nigdy nie została odbudowana i po dziś dzień pozostaje w stanie totalnej ruiny. Z tej niegdyś potężnej warowni zachowały się jedynie resztki baszty, fragmenty murów oraz przyziemia. Zamek w Ostrężniku uważany jest za jedną z najbardziej tajemniczych twierdz jakie spotkać można na całym Szlaku Orlich Gniazd. Krąży o nim wiele miejscowych legend i podań, które opisują ukryte wewnątrz stanowiących część podziemnej jaskini lochów zamkowych niezwykłe skarby. Spod skały zamkowej tryska także tajemnicze ostrężnicke źródełko zdarzeń, które płynie w kierunku północnym w charakterystycznie ukształtowanym terenie w formie niecki. Po przepłynięciu pod drogą Złoty Potok - Żarki, wkrótce potem znika pod powierzchnią ziemi. Jest ono typowym przykładem źródła okresowego. Całkowity zanik wody może trwać nawet kilka lat. Okoliczni ludzie wierzą, że gdy owe źródło nie płynie to należy się spodziewać urodzaju, a tym większy będzie nieurodzaj i klęski im obficiej wylewa.

Zamek

mail