Zamek w Czerwonym Dworze - panorama

Czerwony Dwór to niewielkie miasto w środkowej części Litwy, położone u zbiegu rzek Niemna i Niewiaży około 10 km w kierunku zachodnim od centrum Kowna. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu średniowieczny zamek obronny. Pierwotna warownia w Czerwonym Dworze wzniesiona została na początku XV wieku przez Krzyżaków. W 1410 roku zamek wraz z miastem stał się własnością królewską, która w 1549 roku podarowana została przez Zygmunta Augusta Barbarze Radziwiłłównie. Swój obecny wygląd zamek uzyskał na przełomie XVI i XVII wieku. Wtedy to jego właścicielami byli członkowie możnego rodu Gintowt-Dziewałtowskich. W latach 1832-1855 posiadłość należała do Tyszkiewiczów, którzy przekształcili ją w neogotycką rezydencję. Do wybuchu I wojny światowej w murach zamku znajdowała się wybitna kolekcja dzieł malarskich z obrazami takich artystów jak m in. Leonardo da Vinci, Rubens, Matejko czy Caravaggio. Trudne chwile rezydencja przeżywała w czasie II wojny światowej, kiedy to w skutek działań wojennych została częściowo strawiona przez pożar. Po wojnie zamek został w pełni odrestaurowany. Dziś w jego murach swoją siedzibę ma Litewski Instytut Melioracji, a także znajduje się tu niewielka ekspozycja poświęcona Tyszkiewiczom. Charakterystycznym elementem budowli jest okrągła gotycka wieża, co potwierdza tezę, że przy jej budowie wykorzystano mury pozostałe po Krzyżakach. Wokół posiadłości odnaleźć można ślady po fosie oraz pozostałości wałów ziemnych.

mail